12 wrz

Inauguracja nowego roku szkolnego

preview_roz_roku_2017-2018_v4

W dniu 04.09.2017 roku o godzinie 10 miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018.
 

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu nastąpiła część oficjalna.
Wójt gminy – p. Zdzisław Tuleja podziękował p. J. Górajskiej za sprawowanie funkcji p.o dyrektora w czasie wakacji, następnie przedstawił zebranym wyłonionego w konkursie dyrektora szkoły – p. Lucję Superę.
Pogratulował również p. Paulinie Bednarek zdobycia kolejnego szczebla awansu – stopnia nauczyciela mianowanego.
Pani dyrektor powitała serdecznie uczniów, szczególnie pierwszoklasistów, grono pedagogiczne i rodziców; przedstawiła nauczycieli, w tym kilku nowych oraz wychowawców klas. Życzyła wszystkim sukcesów w pracy.
Na zakończenie zaprosiła uczniów na spotkanie z wychowawcami klas.

ZAPRASZAMY do GALERII, aby obejrzeć fotorelację.