14 wrz

Przygoda z matematyką

mFundacja_logotyp

W klasach IV-VII Szkoły Podstawowej w pierwszym semestrze 2017/2018 będzie realizowany projekt „Przygoda z matematyką” finansowany przez fundację m-Bank.

Projekt "Przygoda z matematyką" ma na celu rozwijanie pasji matematycznych i aktywności naszych dzieci, oraz wzmacnianie twórczego myślenia. W ramach tego przedsięwzięcia dzieci będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z matematyki, na których przygotowywać się będą do konkursów i olimpiad matematycznych, jak również do egzaminów szkolnych. Dzięki użyciu różnych technik multimedialnych, będą doskonalić swoje umiejętności matematyczne oraz rozwiną zdolności pracy w grupie.
Projekt "Przygoda matematyką" będzie składał się z czterech etapów. Etap I – to test z matematyki dla wszystkich uczniów, który wyłoni z każdej klasy 10 najzdolniejszych matematyków. W Etapie II każda klasa będzie stanowić jedną grupę, której zadaniem będzie realizacja wybranego projektu na zajęciach dodatkowych z matematyki. Ta część projektu polegać będzie na zdobywaniu różnych danych matematycznych, a następnie przy użyciu technik komputerowych, przedstawianiu ich w formie wykresów, diagramów oraz tabel. Zajęcia będą realizowane w oparciu o aktywne techniki np. burza mózgów, dyskusja panelowa, metoda przypadków, grupy eksperckie i matematyczne gry dydaktyczne. W III Etapie projektu, odbędzie się "Festiwal Matematyki", obejmujący prezentację projektów, konkurs "Głowa matematyczna" oraz rozdanie nagród. Na festiwal zostanie zaproszona cała społeczność szkolna, rodzice i partnerzy. W ramach Etapu IV, zwycięzcy konkursu oraz uczniowie, którzy przygotowali najlepszy projekt, pojadą na wycieczkę do Warszawy na zajęcia „Matematyczny Escape Room” – uczniowie będą rozwiązywać serię zagadek matematycznych na 5 stanowiskach, jedno z tych stanowisk to tytułowy escape room, z którego można wydostać się tylko jeśli rozwiążemy je dobrze w ograniczonym czasie, na kolejnym trzeba będzie rozwiązać zagadki w laboratorium, na innym zbudować model oraz rozwiązać Matematyczną Grę Komunikacyjną.