14 lis

Przygoda z matematyką

mfundacja

„Przygoda z matematyką” finansowany przez fundację mBank. 
Projekt "Przygoda z matematyką" ma na celu rozwijanie pasji matematycznych i aktywności naszych dzieci, oraz wzmacnianie twórczego myślenia.

W ramach tego przedsięwzięcia dzieci uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki, na których przygotowują się do konkursów matematycznych i realizują wylosowany przez grupę projekt. Dzięki użyciu różnych technik multimedialnych, uczniowie doskonalą swoje umiejętności matematyczne oraz rozwijają zdolności pracy w grupie.  Projekt zakończy sie „Festiwalem Matematyki” i wycieczką z celem matematycznym. Dofinansowanie w kwocie 4950,00 zł.