10 sty

Festiwal Matematyki i wycieczka do Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym k/ Lublina

festiwal_mat

W klasach IV-VII Szkoły Podstawowej w pierwszym semestrze 2017/2018 był realizowany projekt „Przygoda z matematyką” finansowany przez fundację m-Bank. Projekt „Przygoda z matematyką” miał na celu rozwijanie pasji matematycznych i aktywności naszych dzieci, oraz wzmacnianie twórczego myślenia.

W ramach tego przedsięwzięcia dzieci uczestniczyły w dodatkowych zajęciach z matematyki. Projekt „Przygoda matematyką” składał się z czterech etapów. Etap I – to test z matematyki dla wszystkich uczniów, który wyłonił z każdej klasy 10 najzdolniejszych matematyków. W Etapie II każda klasa stanowiąca jedną grupę realizowała wylosowany projektu na zajęciach dodatkowych z matematyki. Ta część projektu polegała na zdobywaniu różnych danych matematycznych, a następnie przy użyciu technik komputerowych, przedstawianiu ich w formie wykresów, diagramów oraz tabel. Zajęcia realizowane były w oparciu o aktywne techniki np. burza mózgów, dyskusja panelowa, metoda przypadków, grupy eksperckie i matematyczne gry dydaktyczne. W III Etapie projektu, odbył się „Festiwal Matematyki”, obejmujący prezentację projektów, konkurs „Głowa matematyczna” oraz rozdanie nagród. Na festiwal została zaproszona cała społeczność szkolna, rodzice i partnerzy projektu. Podczas „Festiwalu Matematyki” prezentowane były następujące projekty:
  • Szkołą w liczbach – klasa IV a
  • Nasza Gmina w liczbach – klasa IV b
  • Matematyka w banku (mBank) – klasa V
  • Matematyka w sklepie – klasa VI
  • Nasza klasa w liczbach – klasa VIII
Na zakończenie odbył się konkurs. Pytania dotyczyły danych przedstawianych w projektach. Podczas konkursu wykorzystany został system do testów Quick, który uatrakcyjnił test. W ramach Etapu IV uczestnicy projektu pojechali na wycieczkę do Centrum Dobrego Wychowania  w Motyczu Leśnym k/ Lublina. Była to wycieczka dwudniowa, w ramach której uczniowie uczestniczyli w zajęciach „Matematyczny Escape Room” i warsztatach edukacyjnych oraz zwiedzili świątecznie ozdobiony Lublin.