08 mar

KACPER KLIMCZYK FINALISTĄ OLIMPIADY HISTORYCZNEJ GIMNAZJALISTÓW

konk_historyczny_2017-2018_2W niedzielę 4 marca 2018 r. w Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie odbyła się uroczysta gala uhonorowania najlepszych uczestników tegorocznej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów.

Była to druga edycja konkursu, którego organizatorem jest Polskie Towarzystwo Historyczne (PTH), a honorowym patronem Ministerstwo Edukacji Narodowej. Głównym celem Olimpiady jest rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży poprzez realizację celów szczegółowych, jakimi są: identyfikacja, wspieranie i promowanie najzdolniejszych uczniów zainteresowanych historią i stymulowanie ich rozwoju; wspieranie i promowanie nauczycieli zaangażowanych w pracę z uczniem zdolnym; doskonalenie umiejętności historycznych uczniów, w tym zwłaszcza w zakresie interpretacji historycznej oraz tworzenia narracji historycznej; weryfikacja wiadomości i umiejętności uczniów nabytych w czasie edukacji szkolnej; stworzenie warunków motywujących uczniów do opanowania wiadomości 
i umiejętności wykraczających poza podstawę programową, w tym zwłaszcza z zakresu historii regionu.
 Uczeń naszego Gimnazjum – Kacper Klimczyk zwycięsko pokonywał kolejne etapy 
i ostatecznie uzyskał tytuł finalisty olimpiady. Nagrody wręczali: pan Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i  Przewodnicząca OHP, prof. Małgorzata Machałek. Finalista  nabył prawo do zwolnienia z części egzaminu gimnazjalnego oraz pierwszeństwo w rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Dodatkową nagrodą, która również wynika z zapisów prawa oświatowego jest ocena celująca klasyfikacyjna 
z przedmiotu, którego dotyczyła olimpiada, czyli z historii.  Ucznia przygotowała pani Marta Fontańska, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

konk_historyczny_2017-2018_1