19 mar

DO WYBORCÓW!

sejm_dzieci_i_młodzieży_2017-2018_small
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE „WYZWOLENIE”

DO WYBORCÓW!
 
POLACY, BRACIA CHŁOPI, LUDOWCY!
Kto kocha ojczyznę i lud polski, ten głosować będzie na listę nr 3
  • zapewniamy demokrację, silne samorządy 
  • chcemy Polski, gdzie chłop będzie miał własne gospodarstwo (wywłaszczenie i zniesienie wielkiej i średniej własności ziemskiej)
  • zapewnimy rozwój spółdzielczości rolniczej
  • sprawiedliwy system podatkowy
  • bezpłatne szkolnictwo, siedmioletnie szkoły powszechne 
  • godziwe zarobki obywateli i ochronę przed wyzyskiem kobiet i dzieci
  • Głosujcie na syna ziemi łęczyckiej:
 
STANISŁAWA THUGUTTA
 
Przeczytaj, oddaj drugiemu, nie zniszcz, szanuj grosz chłopski.
 
XXIV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży 2018r.
SDiM to projekt realizowany przez Kancelarię Sejmu. Jego celem jest od ponad 20 lat kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej oraz aktywizowania młodych ludzi na rzecz  społeczności lokalnej.
Posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży odbywa się 1 czerwca w Międzynarodowy Dzień Dziecka.
 
Tegoroczne zadanie „Posłowie pierwszego sejmu Niepodległej”.
Uczestnicy dowiedzą się kim był poseł w Drugiej Rzeczypospolitej, czym różnił się Sejm Ustawodawczy, zwany Konstytuantą od Sejmu Rzeczypospolitej I kadencji.
Uczniowie, wybierają posła pierwszego sejmu, cofają się do czasu kampanii wyborczej z roku 1919 lub 1922 i planują ponowną kampanię wyborczą według własnego pomysłu, uwzględniając realia epoki.
Aleksandra Skibińska i Izabella Drążkiewicz, uczennice klasy Trzeciej Gimnazjum Im. Jana Pawła II w Godzianowie, zdecydowały, że wybiorą postać Stanisława Thugutta, posła ziemi łęczyckiej związanego z P.S.L. „Wyzwolenie”.