05 kwi

„Badamy się z uśmiechem”

otwarcie_gabinetu_lek_2017-2018

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie zaadaptowano pomieszczenie na gabinet, w którym nauczyciele i uczniowie mogą podejmować efektywne działania prozdrowotne.

Gabinet wyposażony został w kozetkę, wagę, ciśnieniomierz, termometr, tablicę do badania wzroku, apteczkę, biurko, krzesła, szafę medyczną. 

Uroczyste przecięcie wstęgi przez Panią Dyrektor, Panią pielęgniarkę Jolantę Murgrabię oraz uczniów miało miejsce w dniu 26 marca 2018r. Pani pielęgniarka wygłosiła krótką pogadankę na temat prawidłowych parametrów życiowych oraz przeprowadziła badania profilaktyczne wśród uczniów klas trzecich.

Stroną techniczną zajął się nauczyciel matematyki i techniki Pan Józef Janik, natomiast stroną artystyczną uczniowie z klasy IVb, którzy to wykonali plakaty promujące zdrowy styl życia.

Gabinet na pewno będzie pełnił bardzo ważną funkcję i zapewni możliwość udzielania potrzebującym bardziej specjalistycznej i efektywnej pomocy.

Magdalena Wolska

gabinet_lek_2_2017-2018gabinet_lek_4_2017-2018gabinet_lek_3_2017-2018