15 maj

Edukacja ekologiczna w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie

 

wfosigw

Całkowity koszt zadania: 13720,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 11 100,00 zł 
W ramach realizowanego projektu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pt: „Bierzemy oddech czystym powietrzem – edukacja ekologiczna w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie” uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych organizowanych przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi.

projekt_unia_1_2017-18W ramach projektu odbyły się zajęcia stacjonarne w formie warsztatów dla uczniów klas VI, VII i Gimnazjum podzielonych na grupy. Klasa VI realizowała temat: „Uwaga, alarm antysmogowy”, klasa VII – „Świat za 50 lat. Porozmawiajmy o klimacie”, klasa IIa i II b Gimnazjum „Co niewidzialnego znajduje się w naszym powietrzu”,  a klasy III a i III b uczestniczyła w warsztatach pod hasłem „Oczyśćmy atmosferę ”. Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z tematem powietrza i jego zanieczyszczeń oraz ochroną przed zanieczyszczeniami. Podczas zajęć, poprzez wykonanie prostych doświadczeń, uczniowie dowiedzieli się, czym jest i jak powstaje smog. Uczniowie po zajęciach potrafili wymienić przykładowe skutki zmian klimatu (topnienie lodowców, wzrost poziomu wód, wyginięcie zwierząt i roślin, zmiany w ekosystemach, zmiana stref klimatycznych, rozprzestrzenianie chorób zakaźnych, obumieranie raf koralowych, konflikty społeczne wynikające z klęski głodu, braku dostępu do wody pitnej, anomalie pogodowe), a także wskazali ekosystemy najbardziej narażone na skutki zmian klimatu. Zajęcia uświadomiły uczniom, że skutki zmian klimatu dotykają w coraz większym stopniu również mieszkańców Polski.

Koordynator projektu  Lucja Supera

projekt_unijny_5 projekt_unijny_2 projekt_unijny_3 projekt_unijny_4