04 lip

Sprawozdanie

wfosigw

Edukacja ekologiczna w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie 
Całkowity koszt zadania: 13720,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 11 100,00 zł 
W ramach realizowanego projektu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pt: „Bierzemy oddech czystym powietrzem – edukacja ekologiczna w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie” uczniowie Gimnazjum uczestniczyli w dwudniowej wycieczce do Nadwarciańskiego  Grodu.

Uczniowie  zwiedzili  Załęczańskiego PK i PK Międzyrzecza Warty i Widawki. Pierwszego dnia były biegi na orientację, każdy uczeń wykonywał zadanie indywidualnie. Liczył się czas i odszukanie wszystkich punków. Przed rozpoczęciem rywalizacji uczniowie przypomnieli sobie jak należy zorientować mapę, jak określa się kierunki w terenie, do czego używa się kompasu. Najlepiej zadanie wykonał Bartłomiej Dura uczeń klasy II b Gimnazjum. Następnie uczniowie podzieli się na dwie grupy i odbywały się zajęcia z edukacji ekologicznej. Jedne zajęcia polegały na określeniu czystości wody Warty. Grupa podzieliła się na mniejsze zespoły, każdy zespół został wyposażony w przybory do połowu zwierząt żyjących w wodzie. Uczniowie przez około 15 minut poławiali czerpakiem zwierzęta wzdłuż brzegu, w toni wodnej, przy roślinności przybrzeżnej a następnie przy dnie. Przyglądali się dokładnie , jakie zwierzęta udało im się wyłowić. Oznaczali je za pomocą rysunków zamieszczonych w karcie pracy. Następnie określali czystość wody. Drugie zajęcia polegały na porównaniu gatunków roślin okrytonasiennych i nagonasiennych. Pani prowadząca zajęcia pokazała uczniom „Kuźnie dzięcioła” i opowiedziała o niej w bardzo ciekawy sposób. Trzecie zajęcia to analiza skał z Jury Krakowsko –Częstochowskiej. Uczniowie szukali skamieniałości z których powstały skały wapienne. W ramach zielonej szkoły uczniowie zrealizowali również dwie ścieżki dydaktyczne. Jedna dotyczyła pór roku w parku krajobrazowym, a druga mieszkańców lasu nad brzegiem rzeki Warty. Wyjazd zakończył się pobytem na Termach w Uniejowie. Ewaluacja pokazała, że uczniowie chętnie spędzili dwa dni na łonie przyrody i poznali różne formy jej ochrony.
Godzina jazdy i docieramy do Bełchatowa , a tam Giganty Mocy –  interaktywne muzeum prezentujące: proces powstawania energii elektrycznej, historię kopalni w Bełchatowie, wizję przyszłości bełchatowskiego zagłębia, ciekawe zabawy edukacyjne z geografii, fizyki, chemii, biologii. Nieco dalej taras widokowy w Kleszczowie, z którego podziwiać można kopalnię odkrywkową węgla brunatnego – największą dziurę w Europie oraz elektrownię PGE. Widoczne maszyny z daleka wyglądają jak zabawki, w rzeczywistości są gigantyczne. Następnie docieramy  na Górę Kamieńsk i oddajemy się przyjemnościom, takim jak: zjazd torem saneczkowym czy wjazd wyciągiem krzesełkowym. Będąc na szczycie, można podziwiać przepiękne krajobrazy i poczuć atmosferę gór. 18 maja 2018r. – Godzianów-Bełchatów- Kleszczów- Kamieńsk – Godzianów to właśnie data i  trasa wycieczki klas IVa, IVb. Wyjazd ten to doskonałe połączenie edukacji z dobrą zabawą, gwarancja energicznego spędzenia czasu.  Uczniowie klas I- III Szkoły Podstawowej uczestniczyli w wycieczce do  Arboretum SGGW i Centrum Edukacji Przyrodniczo- Leśnej w Rogowie. Zajęcia edukacyjne przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników zobrazowały wpływ szkodliwych pyłów na szatę roślinną i zwierzęta żyjące w naszej okolicy. Natomiast uczniowie klay VII i klas II a i II b Gimnazjum wzięli udział wycieczce do Łódź. Zwiedzili Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Łódzkiego oraz Esperymentatorium. W muzeum uczniowie zobaczyli jak wyglądają surowce używane do pozyskiwania energii  elektrycznej z surowców nieodnawialnych. W eksperymentatorium uczniowie zobaczyli jak działa laboratorium i sami pozyskiwali energię z surowców odnawialnych. W ramach projektu odbyły się następujące konkursy: konstrukcja przestrzenna „Mój filtr do oczyszczania powietrza”, Międzyszkolny konkurs wiedzy „Czyste powietrze-nasza sprawa”, Konkurs fotograficzny „Alarm antysmogowy – odwołany”, Konkurs plastyczny „Mój przyjaciel – czyste powietrze” oraz Konkurs multimedialny „Co to jest ochrona powietrza – czy można ja zaobserwować w twojej miejscowości”. Wyznaczeni nauczyciele opracowali regulaminy konkursów, powołali jury i przygotowali sprawozdania. Na wszystkie konkursy wpłynęło 136 prac. Nagrodzone zostały najlepsze prace, dyplomy i nagrody rozdano w dniu podsumowania konkursów. Z wykonanych prac przygotowano wystawy na korytarzu szkoły, rodzice podziwiali piękne prace podczas zakończenia roku szkolnego. W ramach projektu współpracowaliśmy z Centrum Edukacji Obywatelskiej  i wzięliśmy  udział w programie „Weź oddech – zrób to sam/a”. Uczniowie przygotowali gazetkę ścienną informującą  o czystości powietrza w naszej okolicy, gminie, powiecie i w województwie. Odbył się w szkole dzień czystego powietrza i Dzień Ziemi. Uczniowie Gimnazjum przygotowali projekt edukacyjny o czystym powietrzu i teleturniej Kocham Cię Polska, gdzie motywem przewodnimi była ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony powietrza. W akcję włączyło się Szkole Koło LOP, które przez cały rok redagowało szkolną gazetkę o tematyce ekologicznej, brało udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska i w licznych konkursach, gdzie uczniowie zdobywali tytuły laureatów. Uczniowie zrealizowali również projekt „Być jak Ignacy”. Na zajęciach z przyrody, biologii i geografii uczniowie poznawali zasady ochrony środowiska. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych organizowanych przez Ośrodek  Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi. W ramach projektu odbyły się zajęcia stacjonarne w formie warsztatów dla uczniów klas VI, VII i Gimnazjum podzielonych na grupy. Klasa VI realizowała temat: „Uwaga, alarm antysmogowy”, klasa VII – „Świat za 50 lat. Porozmawiajmy o klimacie”, klasa IIa i II b Gimnazjum „Co niewidzialnego znajduje się w naszym powietrzu”,  a klasy III a i III b uczestniczyła w warsztatach pod hasłem „Oczyśćmy atmosferę ”. Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z tematem powietrza i jego zanieczyszczeń oraz ochroną przed zanieczyszczeniami. Podczas zajęć, poprzez wykonanie prostych doświadczeń, uczniowie dowiedzieli się, czym jest i jak powstaje smog. Uczniowie po zajęciach potrafili wymienić przykładowe skutki zmian klimatu (topnienie lodowców, wzrost poziomu wód, wyginięcie zwierząt i roślin, zmiany w ekosystemach, zmiana stref klimatycznych, rozprzestrzenianie chorób zakaźnych, obumieranie raf koralowych, konflikty społeczne wynikające z klęski głodu, braku dostępu do wody pitnej, anomalie pogodowe), a także wskazali ekosystemy najbardziej narażone na skutki zmian klimatu. Zajęcia uświadomiły uczniom, że skutki zmian klimatu dotykają w coraz większym stopniu również mieszkańców Polski.

W ramach projektu zakupiono pomoce do edukacji przyrodniczej za kwotę 820,00 zł.

Koordynator projektu  Lucja Supera