09 maj

Dzień Europy

dzien-europy-2019

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie od początku roku szkolnego funkcjonuje Klub Europejski. Należą do niego niektórzy uczniowie szkoły podstawowej oraz klas 3. gimnazjum. W związku z dniem Europy powszechnie obchodzonym 9. maja, członkowie klubu pod opieką koordynatorki – pani Moniki Dukaczewskiej  zorganizowali szkolne obchody tego święta.

W całej szkole rozwieszone zostały karty z ciekawostkami dotyczącymi państw naszego kontynentu. Zarówno najmłodsi, jak i starsi uczniowie bardzo chętnie zapoznawali się z tymi informacjami. Ponadto w tym dniu wszyscy nauczyciele dumnie na sercu nosili ręcznie wykonane flagi Unii Europejskiej. Członkowie klubu postanowili, że przeprowadzą tą akcję również poza szkołą. Rozdawali flagi pracownikom Urzędu Gminy na czele z wójtem – Panem Andrzejem Mozgą, udali się też do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, do apteki oraz do sklepu. Przedsięwzięcie to uzyskało bardzo pozytywny odbiór wśród mieszkańców Godzianowa.