Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

plakat_godzianów_nabór_small

Liceum Ogólnokształcące:logo_LO_www

 • w szkole działa Jednostka Strzelecka należąca do Związku Strzeleckiego "Strzelec"; nasi strzelcy uczestniczą w uroczystościach państwowych
 • dysponujemy nowoczesną, dobrze wyposażoną halą sportową i boiskiem typu "Orlik"
 • mamy nieograniczone możliwości korzystania z nowoczesnej, profesjonalnej sali widowiskowej
 • organizujemy jedyny w regionie, cieszący się dużym uznaniem Przegląd Pieśni Patriotycznej
 • wszyscy uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa  w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego i niemieckiego
 • zajęcia z wychowania fizycznego będą miały urozmaicony charakter

Nasze Liceum  oferuje kształcenie w następujących kierunkach

Klasa o kierunku menadżersko-prawnym

 • Przedmioty rozszerzone:

  • Wiedza o społeczeństwie
  • geografia
  • język obcy
    
 • Przedmioty uzupełniające

  • edukacja prawna
  • historia i społeczeństwo
  • ekonomia w praktyce

Klasa o kierunku humanistycznym

 • Przedmoty rozszerzone

  • język polski
  • historia 
  • język obcy

Kierunek sportowy: fitness lub gry zespołowe

 • Przedmity rozszerzone:

  • wychowanie fizyczne
  • biolodia
  • język obcy

            

Patronat Akademii Obrony Narodowej daje nam możliwość:

Logo_AON_1

 • uzyskania dodatkowych punktów na wybrane kierunki studiów na AON (bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe, obronność, administracja, logistyka)
 • uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych
 • udziału w imprezach integracyjnych służb mundurowych
 • spotkań z ciekawymi postaciami międzynarodowego życia społeczno-politycznego

Współpraca z nowoczesną Jednostką Wojskową Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej daje nam możliwość:

 • uczestnictwa w ćwiczeniach i szkoleniach wojskowych
 • udziału w zajęciach na poligonie
 • poznawania nowoczesnego sprzętu wojskowego