16 cze

Oddanie do użytku szkolnego, elektrycznego autobusu

Poświęcenie autobusu

Doniosłym wydarzeniem dla społeczności szkolnej było oddanie do użytku pierwszego w Polsce autobusu elektrycznego pozyskanego przez naszą gminę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem przybyłych gości przez Wójta Gminy – Andrzeja Mozgę.  Ksiądz proboszcz Krzysztof Wasiak poświęcił autobus.

Wstęgę  przecięli: Minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Paweł Sałek, Prezes Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Artur Michalski, Wójt Gminy Godzianów – Andrzej Mozga,  Przewodnicząca Rady Gminy w Godzianowie – Halina Karalus oraz Dyrektor Szkoły – Lucja Supera.

Uroczystość uświetnił występ uczniów klasy 1. i 2. przygotowany przez p. Danutę Mozgę i Agnieszkę Muchyńską.