Dokumenty szkolne

Rok szkolny 2023/2024
Rok szkolny 2022/2023
Rok szkolny 2021/2022

Procedury obowiązujące w szkole w czasie epidemii COVID-19

Wymagania edukacyjne dla poszczególnych klas zostały przesłane przy użyciu dziennika Librus.

 
Rok szkolny 2018/2019
 
Rok szkolny 2017/2018
Rok szkolny 2016/2017

21.02.2017

Rok szkolny 2015/2016

 

Rok szkolny 2014/2015