Działalność

Szkolenie strzelców w jednostce wojskowej w Leźnicy Wielkiej.

IMG_1295W jednostce wojskowej 1 Batalionu Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej odbyło się szkolenie strzelców z naszej jednostki strzeleckiej.  Szkolenie rozpoczęto od przedstawienia i przypomnienia uczestnikom szkolenia tradycji i rysu historycznego oddziałów stacjonujących w  Leźnicy W. – strzelcy zwiedzili sale tradycji.  Po teoretycznym wprowadzeniu uczestników  szkolenia w specyfikę działalności i służby wojsk powietrzno –desantowych, drużyny strzeleckie i orlęce przeszły do części praktycznej szkolenia. Strzelcy ćwiczyli podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w warunkach pola walki. Ważnym elementem w tym zakresie były ćwiczenia indywidualne i drużynowe, właściwe udzielanie pomocy w warunkach zagrożenia i właściwe przenoszenie „rannego” na polu walki. W czasie szkolenia strzelcy zapoznali się również z budową broni strzeleckiej oraz właściwym użytkowaniem broni w czasie wykonywania zadań strzeleckich, poznając i doskonaląc właściwą postawę strzelecką  i użycie broni na polu walki. Ostatnim elementem szkolenia było ćwiczenie sprawności strzelania w systemie CYKLOP na miejscowej strzelnicy wojskowej. Strzelcy gościli w jednostce wojskowej w ramach współpracy LO im. 26 PAL z jednostką wojskową w Leźnicy W. – dowódca jednostki pan płk R. Lis zawsze chętnie gości naszych strzelców w swojej bazie wojskowej. Szkolenie strzeleckie było bardzo udane i profesjonalnie przygotowane, a przyjęcie w jednostce jak zawsze bardzo gościnne. 

 

31052014 Kutno 00331.05.2014 r. – Strzelcy z Godzianowa w Kutnie


III Seminarium Dziedzictwa i Tradycji Oręża Polskiego odbyło się pod hasłem „Pamiętamy wrzesień 1939 r.” miejscem realizacji bogatego programu uroczystości było muzeum regionalne w Kutnie. O godz. 10:30 przemarszem ulicami Kutna rozpoczęto oficjalną część uroczystości. Przemarsz Orkiestry Dętej im. 37 pp przy stowarzyszeniu Clonovia, grup rekonstrukcyjnych i strzelców w hołdzie oficerom 37 pp był elementem wprowadzającym w dalszą cześć kutnowskiego święta. W godzinach 11:00- 14:00 można było wysłuchać interesujących wykładów poświęconych bohaterom września 1939 r., szczególnie z 26 DP w skład której wchodziły reprezentowane przez uczestników seminarium pododdziały: 37 pp, 18 pp, oraz patrona LO w Godzianowie – 26 pal. W części wykładowej min. dowódca JS przedstawił specyfikę dzisiejszych szkoleń wojskowych  w oparciu o placówki szkolne i inicjatywy młodzieżowe podejmowane w ramach profilu sportowo – obronnego lub tzw. klas mundurowych.
Po wykładach uczestników i gości  zaproszono na wojskowy poczęstunek. Następnie rozpoczęto zawody strzeleckie dla reprezentantów szkół i grup rekonstrukcyjnych ( LOK – KUTNO). Po zawodach kpt. Z. Izraelski przeprowadził wstępne szkolenie z musztry wojskowej. Zawody sprawnościowe z kategoriami takimi jak opatrywania rannych w boju lub pokonanie toru przeszkód przeprowadzili strzelcy z naszej JS. W czasie uroczystości uczestnicy mogli oglądać wystawę sprzętu i uzbrojenia wojskowego z okresu kampanii wrześniowej (18 pp). Oficjalna cześć uroczystości zakończyła się ok. 17:30, a uczestnicy z grup rekonstrukcyjnych  i jednostki strzeleckiej zaproszeni zostali przez organizatorów (stowarzyszenie Clonovia) na wspólne ognisko integracyjne w Klonowcu. Po ognisku strzelcy z Godzianowa udali się na nocleg do LO im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie.
Na koniec tej krótkiej relacji chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie podziękować stowarzyszeniu Clonovia oraz uczestnikom seminarium za zaproszenie, miłe przyjęcie i gościnę w ziemi kutnowskiej. Wysoko cenimy takie  inicjatywy i profesjonalizm organizatorów. Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie uczestniczyć w  III Seminarium Dziedzictwa i Tradycji Oręża Polskiego. Dla zainteresowanych dołączamy do tego artykułu program w/w uroczystości oraz ciekawą fotorelację dostępną  w naszej galerii internetowej.


JS 4035 w Godzianowie

 

Strzelcy z Godzianowa w Dęblinie

Strzelcy z Godzianowa w ramach szkolenia profilu sportowo – obronnego w LO im. 26 PAL w dniu 26 marca 2014 r. odwiedzili garnizon sił powietrznych w Dęblinie. Specyfika profilu sportowo – obronnego LO w Godzianowie pozwala na szeroki zakres szkoleń teoretyczno – praktycznych w ramach poznawania struktury i działania służb mundurowych. Elitarna szkoła oficerska sił powietrznych jest jednym z najlepszych miejsc na zdobywanie wiedzy i doświadczenia w tej dziedzinie.

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Zachowując w pamięci zapisany na kartach historii dorobek lotniczych pokoleń, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych działa na rzecz rozwoju polskiego lotnictwa: kształci nowe pokolenia lotników oraz pomnaża dorobek naukowy i techniczny. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych – "Szkoła Orląt" zmieniała kilkakrotnie swoją nazwę, strukturę oraz kierunki kształcenia. Programy i metody kształcenia teoretycznego oraz praktycznego szkolenia lotniczego w powietrzu dostosowywano do aktualnych potrzeb. Wszelkie transformacje były podyktowane troską o jak najlepsze wykonanie zadań stojących przed uczelnią. Rozwój infrastruktury uczelni oraz poziomu kształcenia umożliwiły zmianę jej statusu i pozycji, zarówno w lotnictwie wojskowym, jak i cywilnym.  Od 1 września 1994 roku uczelnia funkcjonuje w nowych strukturach organizacyjnych jako Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Wprowadzono niezbędne zmiany programowe oraz skorygowano kierunki i specjalności kształcenia. Priorytetowym zadaniem stało się przygotowanie pilotów śmigłowców dla utworzonej dywizji kawalerii powietrznej.  Obecnie główna baza dydaktyczna jest zlokalizowana w garnizonie Dęblin. Praktyczne szkolenie lotnicze odbywa się w jednostkach podległych Dowództwu Sił Powietrznych w Dęblinie i Radomiu.

Na początku wizyty w Dęblinie uczniowie z Godzianowa pod kierunkiem p. majora Świerkowskiego udali się pod pomnik – symbol służby lotników WP. Pan major przedstawił bardzo ciekawie rys historyczny i strukturę garnizonu w Dęblinie, wspominając wybrane sylwetki najbardziej zasłużonych lotników polskich. Kolejnym etapem naszej wizyty w Dęblinie była  Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych (WSOSP). Dzięki uprzejmości pana majora który był naszym przewodnikiem poznaliśmy bogatą strukturę i zaplecze edukacyjno – szkoleniowe uczelni ( sale wykładowe, sale sportowe, aule uczelni oraz symulatory nawigacji, lotów, skoków spadochronowych itp. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z pracą oficerów, wykładowców i studentów tej elitarnej uczelni. Symulatory szkoleniowe nawigacji, lotów oraz skoków spadochronowych poznawaliśmy nie tylko obserwując ćwiczenia podchorążych, sami również próbowaliśmy własnych sił i możliwości w oparciu o ten nowoczesny sprzęt szkoleniowy.

41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego

Po kilkugodzinnej wizycie w WSOSP udaliśmy się autokarem na lotnisko 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie (41. BLSz)  która rozpoczęła oficjalną działalność 1 stycznia 2011 roku, formowanie jej trwało od połowy roku 2010. Nowa jednostka w zasadzie przejęła całą infrastrukturę i wyposażenie rozformowanych jednostek garnizonu w Dęblinie, większość żołnierzy rozformowanych jednostek przeszła automatycznie do służby w nowej bazie. Głównym zadaniem bazy jest szkolenie lotnicze podchorążych WSOSP oraz zabezpieczenie procesu tego szkolenia. W składzie bazy funkcjonuje również zespół akrobacyjny „Biało-czerwone Iskry”, który wyposażony jest w samoloty TS-11 „Iskra”. Samoloty te są również głównym wyposażeniem bazy, oprócz nich realizowane jest szkolenie pilotów śmigłowców na śmigłowcach SW-4 „Puszczyk” i Mi-2. Na lotnisku obserwowaliśmy loty szkoleniowe, przygotowanie maszyn przed startem i współpracę mechaników oraz pilotów w szkoleniu lotniczym. Naszym przewodnikiem w 41. bazie lotniczej był pan sierżant R. Nagadowski, który wyjaśniał nam specyfikę pracy poszczególnych specjalistów na lotnisku szkolno – bojowym i dawał wskazówki na co w szczególności zwracać uwagę zwiedzając tego typu obiekty.

Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego w Dęblinie ( CSIL)

Z lotniska udaliśmy się pod opieką pan sierżanta Nagadowskiego do Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego w Dęblinie. Powołanie CSIL związane było z reformą wyższego szkolnictwa wojskowego w wyniku której Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie stała się samodzielną uczelnią wyższą nadzorowaną przez MON. Na terenie CSIL zwiedziliśmy zaplecze szkoleń inżynieryjnych lotnictwa oraz obsługi technicznej samolotów i śmigłowców WP. Oficerowie instruktorzy przedstawili nam szczegółowo budowę i zastosowanie poszczególnych maszyn oraz sprzętu sił powietrznych ( min. MIG 29, F 16, Mi 2 ). Uczniowie przy okazji wizyty w CSIL mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na wszystkie techniczne pytania związane z lotnictwem i współczesnym wyposażeniem polskich sił powietrznych. Po wizycie w CESIL udaliśmy się na stołówkę WSOSP gdzie mogliśmy się posilić przed powrotem do domu.

Jesteśmy wdzięczni władzom uczelni oficerskiej oraz dowódcy garnizonu w Dęblinie za miłe przyjęcie i możliwość zwiedzania oraz dokładnego poznania WSOSP, 41 BLSz oraz CSIL.  Szczególne podziękowania chcielibyśmy złożyć panom: Mateuszowi Błaszczykowi i Adamowi Kowalskiemu za szczególną pomoc okazaną przy organizacji i realizacji naszej wizyty w garnizonie sił powietrznych w Dęblinie.

 

 JS4035

 

Grupa Rekonstrukcji Historycznych z Godzianowa upamiętniła

potyczkę powstańców styczniowych z 28.02.1864 r. w Kurwanowie

 

W 150 rocznicę potyczki oddziału powstańczego maj. Konstantego Sokołowskiego z carskim konwojem wiozącym podatki kruszcowe z Sochaczewa do Skierniewic, do której doszło w Kurdawnowie ( 28 lutego 1864 r.) odsłonięto obelisk z tablicą  pamiątkową, upamiętniający to wydarIMG_5932zenie. Uroczystości rocznicowe rozpoczęto 27.02.2014 r. mszą świętą w kościele parafialnym w Kurdwanowie. Wydarzenie uświetnił chór „Cantabile” z gminy Nowa Sucha. Oprawę historyczna zapewnili przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznych z Godzianowa i przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznej 10 pp z Łowicza.  Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy zebrali się w miejscu upamiętnianej potyczki, gdzie pan Z. Zagajewski przedstawił zebranym uczestnikom uroczystości rys historyczny wydarzeń z czasów powstania styczniowego. Następnie odsłonięto obelisk pamiątkowy, który poświęcony został przez miejscowego proboszcza  ks. J. Warzechę. Pamiątkową tablicę odsłonili inicjatorzy uroczystości rocznicowych p. Adam Orliński i p. Alfred Nowiński. Po złożeniu kwiatów i krótkim programie poetycko – artystycznym w wykonaniu uczniów z miejscowej szkoły uczestnicy na zaproszenie pani J. Buczyńskiej dyrektora szkoły w Kurdwanowie udali się do pobliskiego lasu na dalszą część uroczystości, gdzie na polanie przy ogniskach i tłustoczwartkowym poczęstunku śpiewano pieśni patriotyczne i wspominano wydarzenia lokalnej historii.

Z. Dzik

 

 

Zimowe szkolenie taktyczne 17.01.2014 r.

1390147440488Zimowe szkolenie strzeleckie  odbyło się w wyznaczonym wcześniej terminie 17.01.2014 r.  W czasie odprawy w budynku JS w Godzianowie strzelcy z drużyny orląt  otrzymali odpowiednie wyposażenie strzeleckie niezbędne do działania w terenie. Pogoda jednak nie dopisała, dlatego warunki ćwiczeń okazały się szczególnie uciążliwe. Nikt nie zamierzał jednak rezygnować.  Na potrzeby ćwiczeń taktycznych sformowano cztery  drużyny, a dowództwo objęli w drużynach wyznaczeni strzelcy ze starszych drużyn strzeleckich. Zadania nie były łatwe , a pogarszająca się z godziny na godzinę  pogoda utrudniała ich realizację. Ćwiczono min. właściwe przemieszczanie się drużyn w terenie zalesionym, przygotowywano zasadzkę na drużynę przeciwka i zaprezentowano elementy taktyczne zwiadu i rozpoznania w obliczu zagrożenia ze strony przeciwnika. Kolejne zadania zawierały elementy gry taktycznej.  Drużyny na wskazanym przez dowódcę terenie  tworzyły prowizoryczną bazę gdzie składano mienie drużyny. Celem rywalizujących ze sobą drużyn było wytropienie drużyny przeciwnej i przejęcie jej mienia ukrytego w  tzw. bazie, dodatkowym utrudnieniem była konieczność stałej ochrony dla własnej bazy. Wszyscy strzelcy spisali się doskonale i wykazali się pomysłowością w realizacji powierzonych im zadań.  Wyjątkowo złe warunki atmosferyczne wymagały również odpowiednich działań, dlatego strzelcy z wyznaczonej drużyny z zachowaniem właściwych zasad postępowania z ogniem przygotowali  ognisko. Pozwoliło to uczestnikom ćwiczeń na odpoczynek  przy ogniu i przygotowanie gorącej herbaty, która była obowiązkowym elementem naszego  szkolenia zimowego.

JS 4035

 

 

Leźnica Wielka 05.11.2013 r.

DSC_0090Strzelcy z jednostki strzeleckiej w Godzianowie dzięki uprzejmości pułkownika Lisa mogli w dniu 05.11.2013 r. zwiedzać jednostkę wojskową w Leźnicy Wielkiej. Żołnierze z tej jednostki przygotowali ciekawy pokaz umiejętności i wyposażenia armii polskiej. Baza w Leźnicy Wielkiej to siedziba I Dywizjonu Lotniczego oraz I Batalionu Kawalerii Powietrznej, które wchodzą w skład 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Strzelcy zwiedzili sale tradycji gdzie mogli zapoznać się z historią i tradycjami oddziałów stacjonujących w tej jednostce wojskowej. Kolejnym punktem naszej wizyty było zapoznanie się z wyposażeniem i bronią jakiej używają żołnierze kawalerii powietrznej. Każdy z żołnierzy biorących udział w prezentacji wyposażenia i uzbrojenia wojskowego chętnie odpowiadał na zadawane przez strzelców pytania dotyczące prezentowanej broni szczególnie jej przydatności i skutecznoś1)ci w określonych warunkach bojowych. Pokaz uzbrojenia zawierał też prezentację broni przeciw lotniczej w tym działka przeciwlotniczego i ręcznej broni rakietowej. Specjaliści wojskowy szczegółowo wyjaśnili działanie tego rodzaju broni i zaprezentowali praktycznie obsługę działka. Po tej ciekawej prezentacji strzelcy udali się do kantyny wojskowej na filiżankę gorącej herbaty. Ostatnim punktem programu naszego pobytu w jednostce wojskowej w Leźnicy było zwiedzanie lotniska. Strzelcy poznali wyposażenie lotniska wojskowego i zwiedzili śmigłowiec MI 17. Specjaliści i piloci kawalerii powietrznej wyjaśnili wszystkim na czym polega służba wojskowa pilotów i załogi maszyn powietrznych odpowiadając na wiele pytań dotyczących współczesnych misji wojskowych w których biorą udział żołnierze kawalerii powietrznej. Po zwiedzaniu lotniska udaliśmy się na plac apelowy JW, gdzie pan pułkownik Lis wręczył wybranym strzelcom odznaki pamiątkowe 25. Brygady kawalerii Powietrznej. W czasie naszego pobytu w Leźnicy naszym przewodnikiem był p. kapral Głębocki, który przybliżył nam specyfikę służby w kawalerii powietrznej i odpowiadał na wiele pytań dotyczących służby w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej. Pobyt w JW w Leźnicy uważamy za bardzo udany. W przyszłości planujemy stałą współpracę i szkolenia w tej jednostce wojskowej.

Fotki ze szkolenia do obejrzenia w galerii na szkolnej stronie www.

JS 4035

Święto Pułkowe 9 Batalionu Wsparcia Dowodzenia w Białobrzegach

W czwartek 24 października 2013 r. strzelcy z Godzianowa  wzięli udział w uroczystościach święta pułkowego 9 Batalionu Wsparcia Dowodzenia w Białobrzegach. Strzelcy cyklicznie zapraszani są  na takie uroczystości do jednostki wojskowej w Białobrzegach. Przywitani przez por. Wiszniewskiego strzelcy poznali plan uroczystości i wyznaczone miejsce dla DSC01476pododdziału Jednostki Strzeleckiej. W czasie uroczystości  dowódca JW pan pułkownik J. Zdun wspomniał o bogatych tradycjach i historii pułków stacjonujących w Białobrzegach, oraz o szczególnej działalności jaką prowadzą w armii wojskowe jednostki łączności. Kilku żołnierzy odznaczono za szczególne osiągnięcia i długoletnią służbę. Uroczystości przebiegały w podniosłej atmosferze, a żołnierzom asystowała Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną Wojsk Lądowych. Strzelcy zaproszeni zostali także na stołówkę wojskową, gdzie każdy mógł posilić się żołnierską  grochówką. Pogoda nie dopisała, ale deszczowa aura nie zakłóciła przebiegu uroczystości zakończonych ciekawym pokazem wyszkolenia wojskowego i technik samoobrony.

Fotki ze szkolenia do obejrzenia w galerii na szkolnej stronie www.

JS4035

Paintball – 09.10.2013 r.

P1140189Uczniowie  z klas o profilu sportowo – obronnym w ZSO w Godzianowie oraz pozostali strzelcy z JS 4035 w środę 09.10.2013 r. uczestniczyli w szkoleniu taktycznym z elementami gry sportowej paintball. Drużyny strzeleckie zasili również wybrani uczniowie z gimnazjum w  Godzianowie. Gry sportowe na terenie kompleksu leśnego „Zwierzyniec” w Skierniewicach prowadzili panowie z grupy SHOCKBALL PAINTBALL ARENA. Poszczególne gry trwały od 10 – 15 minut, a scenariusz i cele gier były dokładnie omawiane przez instruktorów. Szczególna uwagę zwracano również na ogólne i indywidualne bezpieczeństwo w czasie szkolenia.  Pogoda dopisała, a każdy uczestnik mógł pochwalić się imponującą liczbą trafień przeciwników z innej drużyny.

Fotki ze szkolenia do obejrzenia w galerii na szkolnej stronie www.

JS4035

ŚKOiW w Skierniewicach (14-15.09.2013 r.)

W sobotę 14.09.2013 r. Jednostka Strzelecka Nr 4035 wzięła udział w paradzie rozpoczynającej XXXVI Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach. Parada jest jednym z najważniejszych i najbardziej widowiskowyJS ul. Rybickiego w Skierniewicachch elementów każdej edycji skierniewickiego święta. Barwny korowód rusza ulicami: Rybickiego, Konstytucji 3 Maja, Prymasowską i Senatorską w kierunku głównego runku miasta, gdzie następuje uroczysta inauguracja święta.  Uczestnikami parady są uczniowie szkół, przedstawiciele instytucji związanych z miastem oraz przedstawiciele gmin powiatu skierniewickiego. Jednostka strzelecka  podczas parady towarzyszyła przedstawicielom: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie i samorządu gminy Godzianów. Pododdziały JS paradowały w rytmie dźwięków orkiestry z Godzianowa. Na czele pododdziałów JS z Godzianowa pomaszerowali honorowo nasi goście – Poczet sztandarowy JS z Żywca. Po inauguracji i konsumpcji skierniewickich przysmaków uczestnicy parady udali się w podróż ulicami miasta lub wzięli udział w pokazach artystycznych przygotowanych specjalnie na XXXVI edycję Skierniewickiego  Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw.

 

Zdjęcia z tej imprezy umieszczone są w naszej galerii – zapraszamy do obejrzenia.

JS 4035