Historia

 

Jednostka Strzelecka w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie.

Początki jednostki strzeleckiej sięgają czasu funkcjonowania LO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, zanim nastąpiła reorganizacja placówek szkolnych w Godzianowie w 2012 r.  Idea organizowania szkoleń  wojskowych w szkołach nie jest pomysłem nowym, ale na pewno bardzo przydatnym i praktycznym. W ramach wprowadzenia w ZSP w Godzianowie kierunku o nachyleniu sportowo – obronnym pojawił się pomysł rzetelnego przygotowania młodzieży w tym zakresie. Zdecydowano o stworzeniu przy ZSP jednostki strzeleckiej Związku Strzeleckiego „ Strzelec” OSW. Opiekunami przyszłej JS z ramienia szkoły zostali  nauczyciele: Z. Dzik i K. Morawski. 28 lutego 2009 r. odbyło się oficjalne powołanie przy ZSP w Godzianowie jednostki strzeleckiej nr 4035. Dowódcą został mł. chorąży sztabowy WP Z. Łęczycki. Oficjalne odczytanie rozkazu powołania w Godzianowie jednostki strzeleckiej odbyło się w obecność między innymi władz powiatowych, przedstawicieli MON, zaproszonych gości oraz uczniów ZSP w Godzianowie. Major P. Majewicz reprezentujący MON obiecał godzianowskim strzelcom pełne umundurowanie jednostki i wsparcie w organizowaniu wyposażenia.  Dyrekcja ZSP w Godzianowie B. Radowicz  przy wsparciu władz powiatowych czyniła starania, aby oficjalne zaprzysiężenie jednostki nastąpiło już w maju bieżącego roku. Od czasu oficjalnego powołania JS w Godzianowie członkowie Związku Strzeleckiego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Godzianowie rozpoczęli pod okiem nauczycieli – opiekunów przygotowania do realizowania swoich nowych obowiązków. Musztra współczesna, poznawanie historii Związku Strzeleckiego i specyfiki jego działań, to tylko niektóre zajęcia nowych członków ZS. Młodzież angażując się w pracę nad jak najlepszym  wizerunkiem swojej jednostki zyskała możliwość oficjalnego potwierdzenia swojej przynależności do Związku Strzeleckiego, który wyrósł na najszlachetniejszych tradycjach narodowych naszego kraju. Związek Strzelecki „ Strzelec” jako Organizacja Społeczno – Wychowawcza jest patriotycznym stowarzyszeniem młodzieży polskiej i kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego. Początkowo siedziba Komendy Głównej ZS znajdowała się we Lwowie, a jej pierwszym komendantem był  J. Piłsudski. W czasie II wojny światowej Związek Strzelecki włączony został w strukturę wojskową jako jednostki bojowe z odpowiednim przygotowaniem militarnym. Szef sztabu, porucznik M. Waszczuk podkreślał wielokrotnie na spotkaniach z uczniami ZSP w Godzianowie, a także podczas oficjalnego powołania jednostki strzeleckiej w Godzianowie, jak ważna jest świadomość patriotyczna młodzieży i wychowanie obywatelskie na rzecz umacniania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość Zaprzysiężenia Jednostki Strzeleckiej Nr 4035 Związku Strzeleckiego „ Strzelec” OSW – ZSP w Godzianowie odbyła się 03 maja 2009 r. Uroczystości towarzyszyły obchody święta Straży Pożarnej. Nie bez znaczenia przy wyborze daty tej uroczystości była zbieżność z dniem wielkiego Święta Narodowego – Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Młodzież przygotowywała się do tego dnia już wcześniej, dzieląc obowiązki
ucznia na równi z obowiązkami strzeleckimi. Na uroczystość dyrekcja i grono pedagogiczne zaprosili honorowych gości reprezentujących: Ministerstwo Obrony Narodowej, władze powiatu i gminy, a także rodziców młodzieży z ZSP. Uroczysta Msza Święta, defilada ze sztandarami z udziałem JS i Straży Pożarnej oraz uroczyste zaprzysiężenie JS sprawiło, że ten dzień był dla Godzianowa naprawdę wyjątkowy. Mł. insp. ZS i Szef Sztabu Komendy Głównej M. Waszczuk po wygłoszeniu roty potwierdził, że od tej chwili członkowie JS 4035 oficjalnie zyskali miano i stopień strzelca. Uczestnictwo i przynależność do jednostki strzeleckiej poza czynnie spędzanym czasem i podnoszeniem swojej sprawności fizycznej oferuje młodzieży szerokie przygotowanie do pracy w służbach mundurowych i obrony cywilnej. W dobie zachodzących zmian i reorganizacji armii RP dla wielu jest to realnym przygotowaniem do przyszłego życia zawodowego i pracy. W skład jednostki strzeleckiej przy ZSP w Godzianowie wchodzą uczniowie klasy o nachyleniu sportowo – obronnym, jak również  uczniowie ochotnicy z innych klas. Strzelcy z Godzianowa starają się aby JS 4035 była jak najlepiej kojarzona nie tylko na terenie gminy, czy powiatu ale również poza ich granicami. Strzelcy z tej jednostki zabezpieczali Finał Krajowych Zawodów Sportowo – Obronnych w Sieradzu „ Sprawni jak żołnierze” których organizatorem był  MON i MEN, poprzez Jednostki Wojskowe i Kuratoria Oświaty. Jednostka strzelecka gromadzi swoje mienie i wyposażenie staraniem ZSP przy współpracy z MON, władzami powiatu i gminy. Strzelcy również wspierają działania MON, MEN i samorządów w ich pracy nad krzewieniem wzorcowych postaw i patriotyzmu. 13 X 2009 r. JS 4035 wzięła udział w obchodach 70. Rocznicy Potyczki Wojennej w Bełchowie. Strzelcy, wraz z przybyłymi na uroczystości grupami rekonstrukcyjnymi i harcerzami wspierali organizatorów uroczystości. Uczestniczyli w uroczystej mszy świętej i trzymali warty przy grobach poległych oraz podczas odsłonięcia tablicy upamiętniającej sześciu poległych w potyczce żołnierzy Wojska Polskiego i czternastu mieszkańców Bełchowa. Pozostali strzelcy w tym dniu,  wzięli  również udział w uroczystościach upamiętniających wydarzenia wojenne w Lipcach Reymontowskich. We wrześniu 2009 r. strzelcy z Godzianowa uczestniczyli też w uroczystościach związanych z przeniesieniem Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Udział w tej uroczystości to wyróżnienie dla strzelców z Godzianowa. Podczas uroczystości strzelcy zwiedzili muzeum WP, obejrzeli polski sprzęt bojowy, spotkali się z głównymi dowódcami WP i ministrem obrony narodowej B. Klichem. Strzelcy jak zwykle spisali się honorowo i profesjonalnie.

W 2010 roku strzelcy z Godzianowa zobowiązani są do dalszego doskonalenia swoich umiejętności. Zajęcia z musztry i przydział indywidualnych obowiązków strzeleckich, a także uczestnictwo w obozie szkoleniowym i szkoleniu specjalistycznym dla wybranych strzelców  to plan działania JS 4035 w 2010 roku . Jednostka liczy obecnie ponad 60 osób. Na przełomie  maja i czerwca każdego roku szkolnego odbywa się zaprzysiężenie kolejnego rocznika jednostki strzeleckiej z Godzianowa i wręczenie awansów dla najaktywniejszych strzelców. W 2010 r. uroczystość połączona była z nadaniem LO i Technikum w Godzianowie nowego sztandaru, oraz powołaniem patrona dla szkół. Patronem na miarę moralnego i patriotycznego wzorca nie tylko dla strzelców, ale całej młodzieży w Godzianowie, wybrany został bohaterski 26 Pułk Artylerii Lekkiej z 26 DP – uczestnik walk o wolność i niepodległość  Rzeczpospolitej Polskiej. Uczniowie i strzelcy JS 4035 wyrazili aprobatę dla tak zaszczytnego patrona. Szkolenie wojskowe uczniów to pewnego rodzaju tradycja na ziemiach powiatu skierniewickiego i kontynuacja tej idei propagowanej w okresie międzywojennym nie tylko przez Związek Strzelecki , ale i kanonierów z  26 pułku artylerii lekkiej.

W ramach reorganizacji i oszczędności w powiecie skierniewickim istnienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Godzianowie stanęło pod znakiem zapytania. Po długotrwałych rozważaniach i rozmowach z władzami samorządowymi powiatu i gminy Godzianów wypracowano porozumienie w sprawie przyszłości szkoły. Zaistniała sytuacja wymusiła podział placówki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnuych w którym obecnie zostało jedynie technikum, a Liceum Ogólnokształcące dołączyło do składy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie w którym dotychczas znajdowała się jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum. ZSO w Godzianowie przejmując LO objęte profilem sportowo – obronnym przejęło również pozostałe tradycje szkoły: Jednostkę Strzelecką oraz Grupę Rekonstrukcji Historycznych. Do jednostki strzeleckiej i GRH nadal przynależą uczniowie ochotnicy z technikum w Godzianowie, którzy wstąpili w nasze szeregi przed reorganizacją ZSP w Godzianowie. Strzelcy nadal uczestniczą w licznych inicjatywach patriotyczno – edukacyjnych na terenie naszego regionu  i poza nim. Czynnie wspierają również cykliczne uroczystości szkolne takie jak upamiętnianie rocznic narodowych, organizację turnieju dla gimnazjalistów czy Regionalny Przegląd Pieśni Patriotycznej. Dzięki wsparciu władz gminy JS w Godzianowie dysponuje własną siedzibą przy ZSO w Godzianowie gdzie znajdują się magazyny JS i odbywają się spotkania strzelców. W obecnym roku szkolnym do JS 4035 dołączyła najmłodsza drużyna strzelców – „drużyna orląt” sukcesywnie uczy się tradycji strzeleckich wdrażając się w życie naszej jednostki strzeleckiej. Na bieżąco strzelcy na stronach internetowych ZSO i ZSP w Godzianowie umieszczają informacje, notatki i fotografie z podejmowanych przez siebie inicjatyw i innych działań JS. Zapraszamy do odwiedzania w/w stron internetowych oraz stałego kontaktu i  współpracy z JS.

 JS4035