Kadra pedagogiczna

Rok szkolny 2022/2023

 1.  

Lucja Supera

Dyrektor szkoły
Chemia,

 1.  

Danuta  Mozga

Wychowawca klasy I, edukacja wczesnoszkolna,

 1.  

Lidia  Żelazna

Wychowawca klasy II , edukacja  wczesnoszkolna,

 1.  

Agnieszka  Muchyńska

Wychowawca klasy III , edukacja wczesnoszkolna,

 1.  

Marta  Fontańska

Wychowawca klasy IV, historia, WOS, EDB

 1.  

Robert  Duda

Wychowawca klasy V a , wychowanie fizyczne, SKS

 1.  

Paulina  Bednarek

Wychowawca klasy V b, biblioteka, religia,  WdŻwR

 1.  

Dariusz  Studniarek

Wychowawca klasy VI a, matematyka, fizyka, szachy

 1.  

Magdalena  Wolska

Wychowawca klasy VI b, język polski, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

 1.  

Marzena  Miazek

Wychowawca klasy VII  język polski, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

 1.  

Katarzyna Łukaszewicz

Wychowawca klasy VIII a, biologia, przyroda,
język angielski

 1.  

Magdalena  Jaskuła

Wychowawca klasy VIII b , język niemiecki, doradztwo zawodowe, nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego,

 1.  

Joanna  Górajska

wychowanie fizyczne ,wychowawca świetlicy

 1.  

Agnieszka  Kamieniarz

religia

 1.  

Józef Janik

matematyka

 1.  

Tomasz Gałęziewski

j.angielski

 1.  

Maciej  Bartosik

Informatyka, koło robotyki

 1.  

Sławomir  Trochonowicz

muzyka, koło teatralne

 1.  

Teresa  Piechut

plastyka,

 1.  

Elżbieta  Jesiotr

geografia

 1.  

Janusz Zawadzki

pedagog specjalny, technika, nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego, zajęcia rewalidacyjne,

 1.  

Anna Klepaczko

psycholog,  nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego,  zajęcia rewalidacyjne,

 1.  

Karolina Fijałkowska

nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego, zajęcia rewalidacyjne,