Kadra pedagogiczna

Rok szkolny 2023/2024

 1.  

Lucja Supera

Dyrektor szkoły

Chemia, matematyka do października

 1.  

Agnieszka  Muchyńska

Wychowawca klasy Ia , edukacja wczesnoszkolna,

 1.  

Karolina Fijałkowska

Wychowawca klasy Ib, zajęcia rewalidacyjne,

 1.  

Danuta  Mozga

Wychowawca klasy II, edukacja wczesnoszkolna,

 1.  

Lidia  Żelazna

Wychowawca klasy III , edukacja  wczesnoszkolna,

 1.  

Magdalena  Jaskuła

Wychowawca klasy IV , język niemiecki, doradztwo zawodowe, nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego,

 1.  

Marta  Fontańska

Wychowawca klasy V, historia, WOS, EDB

 1.  

Robert  Duda

Wychowawca klasy VI  a , wychowanie fizyczne, SKS

 1.  

Paulina  Bednarek

Wychowawca klasy VI b, biblioteka, religia,  WdŻwR

 1.  

Dariusz  Studniarek

Wychowawca klasy VII a, matematyka, fizyka, szachy

 1.  

Magdalena  Wolska

Wychowawca klasy VII b, język polski, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,  koło teatralne

 1.  

Marzena  Miazek

Wychowawca klasy VIII  język polski, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

 1.  

Katarzyna Łukaszewicz

biologia, przyroda, język angielski

 1.  

Joanna  Górajska

wychowanie fizyczne ,wychowawca świetlicy

 1.  

Agnieszka  Kamieniarz

religia

 1.  

Tomasz Gałęziewski

j.angielski

 1.  

Maciej  Bartosik

Informatyka, koło robotyki

 1.  

Sławomir  Trochonowicz

muzyka,

 1.  

Teresa  Piechut

plastyka,

 1.  

Elżbieta  Jesiotr

geografia

 1.  

Jakub Belina

matematyka

 1.  

Janusz Zawadzki

pedagog specjalny, technika, nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego, zajęcia rewalidacyjne,

 1.  

Anna Klepaczko

psycholog,  nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego,  zajęcia rewalidacyjne,

 1.  

Józef Janiki

matematyka, świetlica

 1.  

Monika Dukaczewska

urlop wychowawczy