Patron

NADANIE IMIENIA JANA PAWŁA II SZKOLE PODSTAWOWEJ W GODZIANOWIE

papiez_2

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 10.09.2002r powołany został Komitet Organizacyjny nadania  imienia  Szkole Podstawowej w Godzianowie. Komitet opracował ankietę pt" Wybieramy patrona Szkoły Podstawowej w Godzianowie". Ankietę przeprowadzono wśród mieszkańców wsi należących do obwodu  szkoły i wśród uczniów. Na podstawie uzyskanych  wyników, komitet wybrał na patrona Ojca Świętego Jana Pawła II. W  dniu 29.04.2003r Rada Gminy  podjęła uchwałę w sprawie nadania Szkole Podstawowej   w Godzianowie imienia Jana Pawła II. Rok szkolny 2003/2004 to czas przygotowań do uroczystości w dniu 8 maja  2004r kiedy to  odbyło się  uroczyste nadanie naszej szkole imienia Jana Pawła II i poświęcenie sztandaru i płaskorzeźby z wizerunkiem Patrona. We wrześniu 2003r zespół nauczycieli opracował  szkolny harmonogram działań  p/t "Poznajemy patrona szkoły – Ojca Świętego Jana Pawła II" :

  • Październik -  Dzień Papieski
  • Listopad -  Imieniny Patrona
  • Grudzień -  Szkolna Wigilia
  • Styczeń -  Dzieciństwo i młodość  Jana Pawła II
  • Luty -  Kapłaństwo Jana Pawła II
  • Marzec -  Pontyfikat Papieża Polaka Jana Pawła II
  • Kwiecień -  Konkurs wiedzy o patronie szkoły i konkurs plastyczny "Ojciec święty i dzieci"
  • Maj - Uroczystość nadania szkole imienia  Jana Pawła II i poświęcenie sztandaru.
  • Czerwiec - wycieczka uczniów klas IV – VI szlakiem Papieskim.

Zespół nauczycieli opracował w listopadzie program wychowawcy szkoły, którego mottem są słowa Jana Pawła II   "W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał;"Poznawanie sylwetki wielkiego Polaka – Patrona szkoły Jana Pawła II miało miejsce na zajęciach z wychowawcami , lekcjach religii i innych zajęciach edukacyjnych.  Mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie dobrze poznali Patrona swojej szkoły, jego naukę i będą starali się  żyć i postępować w myśl słów Ojca Świętego: "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali".  Dyrekcja szkoły i   Komitet Organizacyjny podjęły działania w celu pozyskania funduszy na sztandar i wykonanie płaskorzeźby z podobizną patrona.  W tym celu rozprowadzono wśród mieszkańców gminy specjalne  "cegiełki". Uroczystość nadania imienia Jana Pawła II  Szkole Podstawowej w Godzianowie odbyła się  w dniu 8 maja 2004r. W czasie uroczystości uczniowie pod kierunkiem nauczycieli zaprezentowali wspaniałe widowisko słowno- muzyczne poświęcone papieżowi pt "Nie lękaj się –  wypłyń na głębię", które zachwyciło i wzruszyło wszystkich gości.  Zostaliśmy zaproszeni na występy gościnne przez starostę skierniewickiego.