Szkoła Promująca Zdrowie

2022-logo-szkola-promujaca-zdrowie

DEFINICJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE:

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

 1. Systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 2. Wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.


MODEL I STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

2022-modele-szkola-promujaca-zdrowieSTANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE:

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Woynarowska Barbara, Woynarowska-Sołdan Magdalena (red. nauk.): Szkoła Promująca Zdrowie. Podręcznik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia. Wyd. 2 poprawione. ORE, Warszawa 2019.

 

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2021 – 2022
 
Skład zespołu do spraw promocji zdrowia:
 • Dyrektor Szkoły : Lucja Supera
 • Szkolny koordynator: Joanna Górajska – nauczyciel wychowania fizycznego 
 • Członkowie zespołu:
 • Agnieszka Kamieniarz – nauczyciel religii
 • Katarzyna Łukaszewicz – nauczyciel biologii
 • Robert Duda – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Paulina Bednarek – nauczyciel religii, wychowania do życia w rodzinie, bibliotekarz
 
WSTĘP
 
Edukacja zdrowotna to proces kształtowania u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia zdrowego środowiska. Daje ona uczniom możliwość nabycia umiejętności, wiedzy i postaw, które są niezbędne do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, pomaga zrozumieć siebie i innych, pomaga odkrywać jakie wybory służą rozwojowi i lepszej jakości życia oraz uczy odpowiedzialności. To proces, który trwa przez całe życie i dotyczy wszystkich ludzi. 
Nasza Szkoła od wielu lat podejmuje działania mające na celu upowszechnianie zdrowego stylu życia. Taka postawa zainspirowała nas do włączenia się w realizację programu „Szkoły Promującej Zdrowie”.
Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która tworzy warunki i podejmuje działania sprzyjające prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu społeczności szkolnej, działania sprzyjające dobremu samopoczuciu oraz podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz promocji zdrowia.
W naszej szkole wszyscy uczniowie, pracownicy i rodzice podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie, uczą się żyć zdrowiej i tworzyć wokół siebie zdrowe środowisko. 
Zachęcają również inne osoby i instytucję do włączania się w realizację działań promujących zdrowy styl życia.
 
NASZE INICJATYWY
 
Lekcja o zdrowej żywności
2022-lekcja-o-zdrowej-zywnosci (2)
2022-lekcja-o-zdrowej-zywnosci (1)
2022-lekcja-o-zdrowej-zywnosci (4)
27 kwietnia na lekcji biologii uczniowie klasy VIIa mieli okazję zaprezentować nie tylko swoją wiedzę ale również umiejętności kulinarne. W grupach lub w pojedynkę uczniowie najpierw przygotowywali potrawę a następnie omawali jej walory zdrowotne. Wszystkie potrawy były bogate w witaminy oraz sole mineralne, niektóre z nich dostarczały również sporej dawki niezbędnych białek. Na koniec nastąpiła degustacja przygotowanych łakoci. Wszyscy uczniowie mogli się przekonać że ZDROWE potrawy mogą być również PYSZNE!
Przygotowała – Katarzyna Łukaszewicz

 

Joga

2022-joga (1)

2022-joga (2)

2022-joga (3)

2022-joga (4)

Na zajęciach dodatkowych w ramach Kółka Biologicznego dziewczęta z klasy VIIb przygotowały zajęcia z jogi. Zajęcia poprowadziła Maja Klepaczka, która z anielską cierpliwością i wyczuciem przedstawiała kolejne elementy jogi. Ćwiczenia nie były nadzwyczaj trudne – wręcz przeciwnie, jednak pozwalały rozciągnąć mięśnie oraz zrelaksować ciało i umysł po całym tygodniu zajęć. Zajęcia spodobały się tak bardzo, że dziewczęta obiecały poprowadzić jogę jeszcze raz. 
Zachęcamy do uczestnictwa! 

Przygotowała – Katarzyna Łukaszewicz