Wolontariat

2021-wolontariat-logo

Szkolny Klub Wolontariatu
przy ZSO w Godzianowie

„Nikt nie zrobi wszystkiego,
ale każdy może zrobić coś”

Pod takim hasłem startuje Szkolny Klub Wolontariatu w roku szkolnym 2023/2024.  Nasze działania cechuje chęć pomocy najbardziej potrzebującym oraz reagowanie na potrzeby środowiska lokalnego i szkolnego. Uczestniczymy także w ogólnopolskich akcjach charytatywnych.

Co wyróżnia naszych wolontariuszy?

 • Motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • umiejętność gospodarowania czasem,
 • optymizm i chęć do działania,
 • odwaga, empatia i otwartość,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
 • umiejętność działania zespołowego,
 • kultura osobista.

Jakie są nasze cele?

 • Niesienie pomocy potrzebującym,
 • czerpanie zadowolenia i satysfakcji z niesienia pomocy innym,
 • integracja uczniów z różnych zespołów klasowych,
 • pokazanie innym, jak można spędzić pożytecznie wolny czas,
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,
 • wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariackim oraz wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Ramowy plan działania Szkolnego Klubu Wolontariuszy w Godzianowie na rok szkolny 2023/2024


1.    Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły i środowisku lokalnym
•    Wykonanie gazetki na korytarzu szkolnym
•    Wykonanie i rozwieszenie plakatów ogłaszających nabór wolontariuszy
•    Zamieszczenie informacji o wolontariacie na stronie internetowej szkoły
2.    Spotkanie organizacyjne z chętnymi uczniami i zapoznanie ich z ideą wolontariatu
•    Omówienie celów i zadań pracy
•    Zapoznanie z zasadami działania wolontariatu
•    Omówienie cech wolontariusza
•    Opracowanie planu pracy wolontariatu

Zaplanowane działania:

•    Akcja „Góra grosza” organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom.
•  „Kartka dla sponsora” wykonanie kartek bożonarodzeniowych i przekazanie ich do ZAZ Balcerów oraz Hospicjum Anny Olszewskiej w Skierniewicach- do wykorzystania jako podziękowanie dla sponsorów
•    Organizacja Dnia Wolontariusza- akcja promocyjna na terenie szkoły
•    Akcja „Zbiórka żywności”
•  Akcja „Karma dla PSY jaciela” -Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska dla bezdomnych zwierząt.
•    Akcja „Tydzień dobrych uczynków”- Zbiórka zabawek, książek i gier dla dzieci ze szpitala.
•    „Tusz do paki”- zbiórka zużytych tuszy do drukarek
•    „Całoroczna zbiórka korków”.
•    „Czytelnicze wtorki” w oddziale „0”

 
Opiekun SKW
Anna Klepaczko