Archiwum

 

Szlachetna Paczka 2015/2016

W grudniu wolontariusze wspólnie z Caritasem przystąpili do akcji Szlachetna Paczka. Ogłoszono zbiórkę słodyczy dla uczniów naszej szkoły, którzy stracili jednego z rodziców. Klasa II a i II b SP i nauczyciele zebrali 327 zł. Zakupiono  za tą kwotę zabawki dla czworga dzieci SP i niezbędne przybory szkolne. Wolontariuszki przygotowały cztery paczki ze słodyczami dla dzieci oraz dwie paczki żywnościowe. Słodycze, których nie wykorzystano przekazano Caritasowi, który przygotował paczki dla innych dzieci potrzebujących pomocy.

 

Opracowała Agnieszka Muchyńska

Pomoc wolontariuszy uczniom klas młodszych przy odrabianiu prac domowych

Uczniowie w ramach wolontariatu świetlicowego pomagają uczniom z klas I-III w odrabianiu prac domowych.

 

Opracowała Agnieszka Muchyńska

Koszyk wielkanocny ze słodyczami 2015/2016

W okresie wielkanocnym zakupiono za kwotę 142,89 zł koszyczki ze słodyczami, które wręczono 11 uczniom, którzy utracili jednego z rodziców.

 

Opracowała Agnieszka Muchyńska

Konkurs wiedzowy o zdrowej żywności dla klas I- VI SP i klas I-III Gimnazjum w ramach akcji „Dzwonek na obiad”

21 marca 2016 w dniu profilaktyki przedstawiciele uczniów wszystkich klas podstawowych i gimnazjalnych przystąpili do konkursu wiedzowego, który dotyczył zdrowego odżywiania. W tym dniu zostały wręczone nagrody laureatom konkursu.

 

Opracowała Agnieszka Muchyńska

Kiermasz ozdób świątecznych 2015/2016

W listopadzie przeprowadzona została akcja świąteczna, polegająca na sprzedaży ozdób świątecznych wykonanych własnoręcznie przez uczniów. Pozyskane środki wpłacono na konto Fundacji „Być bardziej”.

 

Opracowała Agnieszka Muchyńska

Góra Grosza 2015/2016

Pod koniec listopada wolontariusze ogłosili akcję „Góra grosza” zorganizowaną przez Towarzystwo „Nasz dom”. Przez trzy tygodnie uczniowie w swoich klasach wrzucali grosze do wcześniej przygotowanych puszek. Ogółem zebrano 582 zł 80 gr, które wpłacono na w/w Towarzystwa. Pieniądze z tej zbiórki są przekazywane dla dzieci z Domów Dziecka oraz Rodzinnych Domów Dziecka.

 

Opracowała Agnieszka Muchyńska

Dzień dobrych uczynków 2015/2016

W ramach akcji „Dnia dobrych uczynków” uczniowie naszej szkoły zbierali koce i karmę do schroniska dla zwierząt w Skierniewicach. 17 V 2016 r. wolontariusze wraz z koordynatorem odwiedzili schronisko i przekazali zebrane produkty. Wolontariusze zobaczyli jak działa schronisko i mieli możliwość wyprowadzenia wybranego przez siebie psa na spacer.

 

Opracowała Agnieszka Muchyńska

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2015/2016

W ramach działań Klubu Wolontariusza przy Stowarzyszeniu Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach wolontariusze wzięli udział w V Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o wolontariacie w Skierniewicach, w którym zajęli IV miejsce. 4 XII 2015 r. odbyła się konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Skierniewicach. W tym uroczystym dniu zostały wręczone nagrody wolontariuszom, którzy wzięli udział w konkursie Wiedzy o Wolontariacie, a przedstawiciele SKW ze szkół w Skierniewicach i powiecie pochwalili się swoimi działaniami na rzecz innych w roku szkolnym 2014/2015.

Opracowała Agnieszka Muchyńska

Przygotowanie przez wolontariuszy konkursów dla uczniów klas I-III na choince szkolnej 2015/2016. Udział wolontariuszy w akcji „Ciacho”

Ostatnią inicjatywę jaką przeprowadzili wolontariusze w I semestrze była akcja charytatywna „Ciacho”, zorganizowanej podczas choinki szkolnej. W tym dniu uczniowie klas I-III przedstawili część artystyczną dla zaproszonych Dziadków i Babć z okazji ich święta. Po występie uczniowie z gośćmi odwiedzili kawiarenkę, zakupując ciasta. Pozyskane pieniądze przeznaczone na leczenie trojga dzieci z naszej gminy oraz z zebranych pieniędzy część przekazano w kwocie 250zł na cele statutowe hospicjum.

 

Opracowała Agnieszka Muchyńska

Bal Jesieni 2015/2016

W ramach akcji „Dzwonek na obiad” wolontariusze zorganizowali „Bal jesieni” dla uczniów klas I-III połączony z zakupem zdrowej żywności za symboliczną złotówkę oraz zbierali pieniądze na konto Fundacji „Być bardziej”, której celem jest ufundowanie obiadów dla najuboższych uczniów.

 

Opracowała Agnieszka Muchyńska

 

Wyprawy do hospicjum 2014/2015

Ochotnicy zostali zapoznani z kalendarzem imprez organizowanych przez Stowarzyszenie im. Anny Olszewskiej oraz Klubu Wolontariusza w Skierniewicach oraz podzieleni na cztery zespoły zadaniowe.

Każdy zespół odpowiada za powierzone mu zadania takie jak :

  1. Organizowanie i sprawne przeprowadzanie konkursów promujących wolontariat
  2. Prowadzanie akcji charytatywnych
  3. Prowadzenie strony internetowej
  4. Prowadzenie gazetki Wolontariatu Hospicyjnego

 

Opracowała Agnieszka Muchyńska

Zapraszamy do obejrzena filmu :)

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przedstawiającej działalność naszego wolontariatu.

Prezentacja