24 kwi

Oczyszczalnia ścieków – wycieczka

IMG_0064wfosigw

Edukacja ekologiczna w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie
Całkowity koszt zadania: 15 425,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 13 425,00 zł
W ramach realizowanego projektu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi   pt: „Co dalej ze mną? – pyta woda” uczniowie  uczestniczyli już w dwóch wycieczkach.

W marcu uczniowie z klas IIa i II b oraz III ze Szkoły Podstawowej w Godzianowie pojechały na wycieczkę do Tomaszowa Mazowieckiego i Spały. Zwiedziły rezerwat przyrody „Niebieskie Źródła”, położony w dolinie Pilicy, na prawym brzegu rzeki. Główny kompleks wodonośny stanowią spękane wapienie jurajskie, z których wytryska woda przybierająca niebiesko-błękitno-zieloną barwę. Barwa wody w basenach źródliskowych jest efektem działań rozproszonego światła słonecznego. Zmiana odcieni barwy wody uzależniona jest od stanu pogody, stopnia nasłonecznienia bądź zachmurzenia. Dodatkowo uroku wywierzysku nadają pulsujące gejzery z piasku podrzucanego przez źródlaną wodę. Następnie uczniowie zwiedzili skansen rzeki Pilicy zabytkowy most na rzece oraz groty w Nagórzycach. W trakcie spaceru po Spale obejrzeli pomnik żubra, pomnik poświęcony prezydentowi Mościckiemu
i zabytkowy kościółek modrzewiowy. Wycieczka była atrakcyjna dla uczniów. Dzieci po wycieczce uświadomiły sobie jak ważna jest woda do życia całego ekosystemu.

Uczniowie klasy VI i VII zwiedziły oczyszczalnię ścieków w Brzezinach. Na wycieczce zapoznali się z procesem oczyszczania ścieków i zobaczyli jak działają następujące urządzenia: urządzenie oczyszczania mechanicznego, poprzedzone kratą zgrubną: sito obrotowe z praską do skratek zintegrowane z piaskownikiem poziomym ze skośnym przenośnikiem ślimakowym odwadniającym piasek, punkt zlewny ścieków dowożonych z automatyczną rejestracją ilości dowożonych ścieków, zbiornik wyrównawczo – retencyjny do przejęcia wód deszczowych prowadzonych częścią kanalizacji ogólnospławnej, umożliwiający zmagazynowanie i skierowanie do układu oczyszczania nadmiaru ścieków podczas intensywnych opadów lub roztopów, reaktor biologiczny ze złożem fluidalnym, komorę rozdziału przed osadnikami wtórnymi oraz osadniki wtórne. Poznali dokładnie proces oczyszczania ścieków i zobaczyli jak z brudnej i brzydko pachnącej wody po oczyszczaniu mechanicznym, biologicznym i fizycznym otrzymujemy wodę, która może zasilić naturalne zbiorniki wodne.

Koordynator projektu  Lucja Supera

IMG_0066 IMG_0069 IMG_0060 IMG_0058 IMG_0053 IMG_0050