Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie

 

 1.  

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021r.-zgodnie z harmonogramem

 1.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej ZSO

15 wrzesień 2021r. (środa) – godz.1600

 1.  

Spotkanie  z rodzicami uczniów ZSO (ogólne z dyrektorem i wychowawcami)

16 września 2021r. (czwartek)

godz. 1700- spotkanie ogólne z dyrektorem

godz. 1730- spotkanie z wychowawcami
i nauczycielami

 1.  

Święto szkoły:

 • Święto Edukacji Narodowej
 • Ślubowanie  I SP
 • Dzień papieski

14 października 2021r. (środa)
 

 1.  

Spotkanie wychowawców i nauczycieli  
z rodzicami w połowie I półrocze.

18 listopada2021r. (czwartek) godz.1700

 spotkanie z wychowawcami i rozmowy indywidualne z nauczycielami

 1.  

Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2021/2022

do 21 grudnia 2021r. (wtorek)

 1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia2021r.- 31 grudnia 2022r.

 1.  

Klasyfikacja uczniów za I półrocze nauki-posiedzenie Rady Pedagogicznej

25  stycznia 2022r. godz. 1530 (wtorek)

 1.  

Spotkania z rodzicami  w ZSO- osiągnięcia uczniów za I półrocze 2020/2021

26 stycznia2022r. (środa)

godz. 1700- spotkanie ogólne z dyrektorem

godz. 1730- spotkanie z wychowawcami
i rozmowy indywidualne z nauczycielami

 1.  

Podsumowanie I półrocza- posiedzenie analityczne Rady Pedagogicznej

3 lutego 2022r. (czwartek) – godz.1600

 1.  

Zabawa choinkowo-noworoczna

12 lutego 2022r. (sobota)

 1.  

Ferie zimowe

14 – 25  lutego 2022r.

 1.  

Rekolekcje wielkopostne

 

 1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

14- 19 kwietnia 2022r.

 1.  

Egzamin dla klasy VIII

24.05.2022 – godz. 9:00 – j. polski

25.05.2022 – godz. 9:00 – matematyka

26.05.2022 – godz. 9:00 – j. angielski

 1.  

Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2020/2021

do 23 maja 2022r.(poniedziałek)

 1.  

Spotkanie wychowawców i nauczycieli

 z rodzicami w  II półroczu 2020/2021

(w tym przekazanie informacji
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2021/2022)

24 maja 2022r. (wtorek) 

godz. 1700- spotkanie ogólne z dyrektorem

godz. 1730- spotkanie z wychowawcami
i rozmowy indywidualne z nauczycielami

 1.  

Klasyfikacja roczna uczniów- posiedzenie Rady Pedagogicznej

20 czerwca 2022r. (poniedziałek) godz.1500

 1.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

24 czerwca 2022r.(piątek)

 1.  

Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022- posiedzenie analityczne Rady Pedagogicznej

28 czerwca 2022r. (wtorek) godz.1000

Kalendarz na rok szkolny 2021/2022 może ulec zmianie.