Kalendarz roku szkolnego

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie

1. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016r.- godz. 10.00

2. 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej ZSO

13 wrzesień 2016r. (wtorek) – godz.1600

3. 

Spotkanie  z rodzicami uczniów ZSO (ogólne z dyrektorem i wychowawcami)

15 września 2016r. (czwartek)

godz. 1700- spotkanie ogólne z dyrektorem

godz. 1730- spotkanie z wychowawcami i nauczycielami Szkoły Podst., Gimnazjum

4. 

Święto szkoły:

 • Święto Edukacji Narodowej
 • Ślubowanie  I SP, I G
 • Dzień papieski

13 października 2016r. (czwartek)
 

5. 

Spotkanie wychowawców i nauczycieli  z rodzicami w połowie I półrocze.

16 listopada 2016r. (środa) godz.1700

 Szkoła Podst.,

17 listopada 2016r. (czwartek) godz.1700 Gimnazjum

6. 

Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2015/2016

do 10 grudnia 2016r.

7. 

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2016r.- 31 grudnia 2016r.

8. 

Klasyfikacja uczniów za I półrocze nauki-posiedzenie rady pedagogicznej

10 stycznia 2017 r. godz. 1530 (wtorek)

9. 

Spotkania z rodzicami  w ZSO- osiągnięcia uczniów za I półrocze 2016/2017

11 stycznia 2017r. (środa)

godz. 1700- spotkanie ogólne z dyrektorem

godz. 1730- spotkanie z wychowawcami Szkoły Podstawowej

12 stycznia 2017r. (czwartek)

godz. 1700- spotkanie ogólne z dyrektorem

godz. 1730- spotkanie z wychowawcami Gimnazjum, LO

10. 

Zabawa choinkowo-noworoczna

14 stycznia 2017r. (sobota)

11. 

Podsumowanie I półrocza- posiedzenie analityczne rady pedagogicznej

02 luty 2017r. (czwartek) – godz.1600

12. 

Ferie zimowe

16-29 stycznia 2017r.

13. 

Rekolekcje wielkopostne

 

14. 

Wiosenna przerwa świąteczna

13-18 kwietnia 2017r.

 

15. 

Egzamin gimnazjalny- dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów gimnazjum

Część humanistyczna-

19 kwietnia 2017r. godz. 900 (środa)

Część matematyczno- przyrodnicza

20 kwietnia 2017r. godz. 900 (czwartek)

Język obcy nowożytny –

21 kwietnia 2017r. godz. 900 (piątek)

16. 

Spotkanie wychowawców z rodzicami w połowie II półrocza 2015/2016

25 kwietnia 2017r. (wtorek)

godz. 1700- spotkanie z wychowawcami  i nauczycielami Szkoły Podstawowej

26 kwietnia 2017r. (środa)

godz. 1700- spotkanie z wychowawcami i nauczycielami  Gimnazjum

17. 

Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2016/2017

do 19 maja 2017r.

18. 

Klasyfikacja roczna uczniów- posiedzenie rady pedagogicznej

19 czerwca 2017r. (poniedziałek) godz.1500

19. 

Kiermasz podręczników

19 czerwca 2017r. (poniedziałek)

 

20. 

Prezentacja Projektów Edukacyjnych w Gimnazjum

20-21 czerwca 2017r.

21. 

Pożegnanie uczniów klas III G. przez klasy II G.

22 czerwca2017r. (czwartek)

22. 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

23 czerwca 2017r.(piątek)

23. 

Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017- posiedzenie analityczne rady pedagogicznej

27 czerwca 2017r. (wtorek) godz.1100

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

 

Szkoła Podstawowa:

 1. 14 października 2016r. Święto Szkoły
 2. 31. Października 2016 r.
 3. 2 maja 2017r
 4. 16 czerwca 2017 r. Boże Ciało
 5. 20 czerwca 2017r.

 

 

Gimnazjum:

 1. 14 października 2016r. Święto Szkoły (piątek)
 2. 31. października 2016 r
 3. 19 kwietnia 2017r. – egzamin gimnazjalny (środa)
 4. 20 kwietnia 2017r. – egzamin gimnazjalny (czwartek)
 5. 21 kwietnia 2017r. – egzamin gimnazjalny (piątek)
 6. 2 maja 2017r. (wtorek)
 7. 16 czerwca 2017 r. Boże Ciało ( piątek)
 8. 20 czerwca 2017r.