Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie

 1.  

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018r.- godz. 10.00

 1.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej ZSO

12 wrzesień 2018r. (środa) – godz.1600

 1.  

Spotkanie z rodzicami uczniów ZSO (ogólne z dyrektorem i wychowawcami)

13 września 2018r. (czwartek)

godz. 1700- spotkanie ogólne z dyrektorem

godz. 1730- spotkanie z wychowawcami
i nauczycielami Szkoły Podst. oraz Gimnazjum

 1.  

Święto szkoły:

 • Święto Edukacji Narodowej

 • Ślubowanie I SP

 • Dzień papieski

12 października 2018r. (piątek)
 

 1.  

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami w połowie I półrocze.

14 listopada2018r. (środa) godz.1700

spotkanie z wychowawcami i rozmowy indywidualne z nauczycielami Szkoły Podst.

oraz Gimnazjum

 1.  

Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2018/2019

do 19 grudnia 2018r.

 1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia2018r.- 31 grudnia 2018r.

 1.  

Klasyfikacja uczniów za I półrocze nauki-posiedzenie rady pedagogicznej

22 stycznia 2019r. godz. 1530 (wtorek)

 1.  

Spotkania z rodzicami w ZSO- osiągnięcia uczniów za I półrocze 2018/2019

23 stycznia2019r. (środa)

godz. 1700- spotkanie ogólne z dyrektorem

godz. 1730- spotkanie z wychowawcami
i rozmowy indywidualne z nauczycielami
Szkoły Podst. oraz Gimnazjum

 1.  

Zabawa choinkowo-noworoczna

26 stycznia 2019r. (sobota)

 1.  

Podsumowanie I półrocza- posiedzenie analityczne rady pedagogicznej

29 stycznia 2019r. (wtorek) – godz.1600

 1.  

Ferie zimowe

11- 24 lutego 2019r.

 1.  

Rekolekcje wielkopostne

4,5 kwietnia 2019r.

 1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

18-23 kwietnia 2019r.

 

 1.  

Egzamin gimnazjalny

10,11,12 kwietnia 2019r. godz. 9:00

 1.  

Egzamin dla klasy VIII

15,16,17 kwietnia 2019r. godz. 9:00

 1.  

Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2018/2019

do 15 maja 2019r.

 1.  

Spotkanie wychowawców i nauczycieli

z rodzicami w II półroczu 2018/2019

(w tym przekazanie informacji
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2018/2019)

15 maja 2019r. (środa)

godz. 1700- spotkanie ogólne z dyrektorem

godz. 1730- spotkanie z wychowawcami
i rozmowy indywidualne z nauczycielami Szkoły Podst. oraz Gimnazjum

 1.  

Klasyfikacja roczna uczniów- posiedzenie rady pedagogicznej

17 czerwca 2019r. (poniedziałek) godz.1500

 1.  

Pożegnanie uczniów klas VIII SP i III G

19 czerwca2019r. (środa)

 1.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

21 czerwca 2019r.(piątek)

 1.  

Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019- posiedzenie analityczne rady pedagogicznej

26 czerwca2019r. (środa) godz.1000