Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie

 1.  

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019r.- godz. 10.00

 1.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej ZSO

11 wrzesień 2019r. (środa) – godz.1600

 1.  

Spotkanie  z rodzicami uczniów ZSO (ogólne z dyrektorem i wychowawcami)

12 września 2019r. (czwartek)

godz. 1700- spotkanie ogólne z dyrektorem

godz. 1730- spotkanie z wychowawcami
i nauczycielami

 1.  

Święto szkoły:

 • Święto Edukacji Narodowej
 • Ślubowanie  I SP
 • Dzień papieski

14 października 2019r. (poniedziałek)
 

 1.  

Spotkanie wychowawców i nauczycieli  z rodzicami w połowie I półrocze.

14 listopada2019r. (czwartek) godz.1700

 spotkanie z wychowawcami i rozmowy indywidualne z nauczycielami

 

 1.  

Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2019/2020

do 19 grudnia 2019r.

 1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia2019r.- 31 grudnia 2019r.

 1.  

Klasyfikacja uczniów za I półrocze nauki-posiedzenie rady pedagogicznej

29  stycznia 2020r. godz. 1530 (środa)

 1.  

Spotkania z rodzicami  w ZSO- osiągnięcia uczniów za I półrocze 2019/2020

30 stycznia2020r. (czwartek)

godz. 1700- spotkanie ogólne z dyrektorem

godz. 1730- spotkanie z wychowawcami
i rozmowy indywidualne z nauczycielami

 1.  

Zabawa choinkowo-noworoczna

 11 styczeń lub 1 luty  2020r. (sobota)

 1.  

Ferie zimowe

13- 26 stycznia 2020r.

 1.  

Podsumowanie I półrocza- posiedzenie analityczne rady pedagogicznej

6 luty 2020r. (wtorek) – godz.1600

 1.  

Rekolekcje wielkopostne

 

 1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

9-14 kwietnia 2020r.

 

 1.  

Egzamin dla klasy VIII

15,16,17 kwietnia 2020r.

 1.  

Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2019/2020

do 25 maja 2020r.(poniedziałek)

 1.  

Spotkanie wychowawców i nauczycieli

 z rodzicami w  II półroczu 2019/2020

(w tym przekazanie informacji
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2019/2020)

26 maja 2020r. (wtorek) 

godz. 1700- spotkanie ogólne z dyrektorem- Dzień Matki przedstawienie

godz. 1730- spotkanie z wychowawcami
i rozmowy indywidualne z nauczycielami

 1.  

Klasyfikacja roczna uczniów- posiedzenie rady pedagogicznej

22 czerwca 2020r. (poniedziałek) godz.1500

 1.  

Pożegnanie uczniów klas  VIII SP

25 czerwca2020r. (czwartek)

 1.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

26 czerwca 2020r.(piątek)

 1.  

Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020- posiedzenie analityczne rady pedagogicznej

30 czerwca2020r. (wtorek) godz.1000