Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie

 1.  

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020r.-zgodnie z harmonogramem

 1.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej ZSO

16 wrzesień 2020r. (środa) – godz.1600

 1.  

Spotkanie  z rodzicami uczniów ZSO (ogólne z dyrektorem i wychowawcami)

17 września 2020r. (czwartek)

godz. 1700- spotkanie ogólne z dyrektorem

godz. 1730- spotkanie z wychowawcami
i nauczycielami

 1.  

Święto szkoły:

 • Święto Edukacji Narodowej
 • Ślubowanie  I SP
 • Dzień papieski

14 października 2020r. (środa)
 

 1.  

Spotkanie wychowawców i nauczycieli  z rodzicami w połowie I półrocze.

17 listopada2020r. (wtorek) godz.1700

 spotkanie z wychowawcami i rozmowy indywidualne z nauczycielami

 1.  

Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2020/2021

do 16 grudnia 2020r. (środa)

 1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia2020r.- 31 grudnia 2021r.

 

 1.  

Klasyfikacja uczniów za I półrocze nauki-posiedzenie rady pedagogicznej

27  stycznia 2021r. godz. 1530 (środa)

 1.  

Spotkania z rodzicami  w ZSO- osiągnięcia uczniów za I półrocze 2020/2021

28 stycznia2021r. (czwartek)

godz. 1700- spotkanie ogólne z dyrektorem

godz. 1730- spotkanie z wychowawcami
i rozmowy indywidualne z nauczycielami

 1.  

Zabawa choinkowo-noworoczna

 30 styczeń  2021r. (sobota)

 1.  

Ferie zimowe

01- 14 luty 2021r.

 1.  

Podsumowanie I półrocza- posiedzenie analityczne rady pedagogicznej

23 luty 2021r. (wtorek) – godz.1600

 1.  

Rekolekcje wielkopostne

 

 1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

01-06 kwietnia 2021r.

 

 1.  

Egzamin dla klasy VIII

25,26,27 maj 2021r.

2 lipca 2021r. (ogłoszenie wyników)

8,9 lipca 20201r. (odbiór i wydawanie zaświadczeń)

 1.  

Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2020/2021

do 25 maja 2021r.(poniedziałek)

 1.  

Spotkanie wychowawców i nauczycieli

 z rodzicami w  II półroczu 2020/2021

(w tym przekazanie informacji
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2020/2021)

27 maja 2021r. (czwartek) 

godz. 1700- spotkanie ogólne z dyrektorem

godz. 1730- spotkanie z wychowawcami
i rozmowy indywidualne z nauczycielami

 1.  

Klasyfikacja roczna uczniów- posiedzenie rady pedagogicznej

21 czerwca 2021r. (poniedziałek) godz.1500

 1.  

Pożegnanie uczniów klas  VIII SP

24 czerwca2021r. (czwartek)

 1.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

25 czerwca 2021r.(piątek)

 1.  

Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021- posiedzenie analityczne rady pedagogicznej

29 czerwca2021r. (wtorek) godz.1000

Kalendarz na rok szkolny 2020/2021 może ulec zmianie.