Kalendarz roku szkolnego

Spotkania z rodzicami

 1.  

Spotkanie  z rodzicami uczniów ZSO (ogólne z dyrektorem i wychowawcami)

14 września 2023r. (czwartek)

godz. 1700- spotkanie ogólne z dyrektorem

godz. 1730- spotkanie z wychowawcami
i nauczycielami

 1.  

Spotkanie wychowawców i nauczycieli  
z rodzicami w połowie I półrocze.

21 listopada2023r. (wtorek) godz.1700

 spotkanie z wychowawcami i rozmowy indywidualne z nauczycielami

 1.  

Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2023/2024

do 15 grudnia 2023r. (piątek)

 1.  

Spotkania z rodzicami  w ZSO- osiągnięcia uczniów za I półrocze 2023/2024

24 stycznia2023r. (środa)

godz. 1700- spotkanie ogólne z dyrektorem

godz. 1730- spotkanie z wychowawcami
i rozmowy indywidualne z nauczycielami

 1.  

Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2022/2023

do 22 maja 2024r.(środa)

 1.  

Spotkanie wychowawców i nauczycieli

 z rodzicami w  II półroczu 2023/2024

(w tym przekazanie informacji
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2023/2024)

24 maja 2023r. (wtorek) 

godz. 1700- spotkanie ogólne z dyrektorem

godz. 1730- spotkanie z wychowawcami
i rozmowy indywidualne z nauczycielami

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie

 1.  

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

4 września 2023r.-zgodnie z harmonogramem

 1.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej ZSO

12 wrzesień 2023r. (wtorek) – godz.1600

 1.  

Spotkanie  z rodzicami uczniów ZSO (ogólne z dyrektorem i wychowawcami)

14 września 2023r. (czwartek)

godz. 1700- spotkanie ogólne z dyrektorem

godz. 1730- spotkanie z wychowawcami
i nauczycielami

 1.  

Święto szkoły:

 • Święto Edukacji Narodowej
 • Ślubowanie  I SP
 • Dzień papieski

13 października 2023r. (piątek)

 1.  

Spotkanie wychowawców i nauczycieli  
z rodzicami w połowie I półrocze.

21 listopada2023r. (wtorek) godz.1700

 spotkanie z wychowawcami i rozmowy indywidualne z nauczycielami

 1.  

Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2023/2024

do 15 grudnia 2023r. (piątek)

 1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia2023r.- 31 grudnia 2023r.

 1.  

Klasyfikacja uczniów za I półrocze nauki-posiedzenie Rady Pedagogicznej

23 stycznia 2024r. godz. 1530 (wtorek)

 1.  

Spotkania z rodzicami  w ZSO- osiągnięcia uczniów za I półrocze 2023/2024

24 stycznia2023r. (środa)

godz. 1700- spotkanie ogólne z dyrektorem

godz. 1730- spotkanie z wychowawcami
i rozmowy indywidualne z nauczycielami

 1.  

Zabawa choinkowo-noworoczna

27stycznia 2024r. (sobota)

 1.  

Podsumowanie I półrocza- posiedzenie analityczne Rady Pedagogicznej

22 lutego 2024r. (czwartek) – godz.1600

 1.  

Ferie zimowe

29 stycznia 2024r. – 9 lutego 2024r.

 1.  

Rekolekcje wielkopostne

 

 1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca 2024r. – 2 kwietnia 2024r.

 1.  

Egzamin dla klasy VIII

14.05.2024r. – godz. 9:00 – j. polski

15.05.2024r. – godz. 9:00 – matematyka

16.05.2024r. – godz. 9:00 – j. angielski

 1.  

Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2022/2023

do 22 maja 2024r.(środa)