Ważne adresy

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA
W SKIERNIEWICACH
ul. Konstytucji 3 Maja
tel. (46) 834 59 66
tel. (46) 834 59 80
e-mail: ppppskce@op.pl

Informacje i zapisy – osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu (46) 8345966 codziennie w godzinach 800 – 1700, soboty 800 – 1200


KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI , DELEGATURA
W SKIERNIEWICACH
96-100 Skierniewice, ul. Jagiellońska 29
tel. 833-44-62, 834-16-09 fax. 833-45-61
e-mail: delegatura.skierniewice@gmail.com

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
94-203 Łódź ul. Praussa 4
telefony: (42) 634-91-33, (42) 664-80-50
e-mail: komisja@komisja.pl

Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN
www.egzaminy.scholaris.pl