Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY:

mgr Grażyna Balbina Radowicz

obecnie W/Z Dyrektora

mgr Magdalena Jaskuła