Kadra pedagogiczna

 1.  

Lucja Supera

Dyrektor ZSO w Godzianowie

chemia

 1.  

Joanna  Górajska

Wychowawca klasy I a
edukacja wczesnoszkolna,
wychowanie fizyczne

 1.  

Agnieszka  Muchyńska

Wychowawca klasy I b ,
edukacja wczesnoszkolna,
wolontariat

 1.  

Halina  Majka

Wychowawca klasy II,
edukacja wczesnoszkolna,
WdŻwR

 1.  

Lidia  Żelazna

Wychowawca klasy III a
edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Danuta  Mozga

Wychowawca klasy III b,
edukacja wczesnoszkolna,
przyroda

 1.  

Anna  Płocharczyk

Wychowawca klasy IV a,
język polski

 1.  

Magdalena  Wolska

Wychowawca klasy IV b,
język polski,
zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne

 1.  

Marta  Fontańska

Wychowawca klasy V,
historia,
WOS

 1.  

Jacek  Madany

Wychowawca klasy VI,
język angielski

 1.  

Małgorzata  Michalak

Wychowawca klasy VII,
język niemiecki

 1.  

Dariusz  Studniarek

Wychowawca klasy II a,
matematyka,
fizyka

 1.  

Marzena  Miazek

Wychowawca klasy II b G
Język polski,
nauczyciel wspomagający,
zajęcia rewalidacyjne

 1.  

Robert  Duda

Wychowawca klasy III a G,
wychowanie fizyczne

 1.  

Paulina  Bednarek

Wychowawca klasy III b G,
religia,
WdŻwR,
biblioteka

 1.  

Agnieszka  Kamieniarz

Religia

 1.  

Józef   Janik

Matematyka,
technika

 1.  

Monika  Dukaczewska

Język angielski

 1.  

Maciej  Bartosik

Informatyka

 1.  

Karolina  Pawłowska

Biologia,
chemia

 1.  

Małgorzata  Sobieraj

Matematyka

 1.  

Przemysław  Sas

Wychowanie fizyczne

 1.  

Joanna  Wieczorkowska Szymańska

Psycholog,
koordynator świetlicy

 1.  

Sławomir  Trochonowicz

Muzyka,
zajęcia artystyczne

 1.  

Teresa  Piechut

Plastyka,
zajęcia artystyczne

 1.  

Elżbieta  Jesiotr

Geografia

 1.  

Lucyna  Kubik

Przyroda