Kadra pedagogiczna

 1.  

Lucja Supera

Dyrektor szkoły

chemia

 1.  

Danuta Mozga

Wychowawca klasy I, edukacja wczesnoszkolna, koło teatralne

 1.  

Joanna Górajska

Wychowawca klasy II a edukacja wczesnoszkolna,

 1.  

Agnieszka Muchyńska

Wychowawca klasy IIb , edukacja wczesnoszkolna, wolontariat

 1.  

Halina Majka

Wychowawca klasy III, edukacja wczesnoszkolna, WdŻwR

 1.  

Katarzyna Łukaszewicz

Wychowawca klasy IV a, biologia, przyroda, język angielski

 1.  

Robert Duda

Wychowawca klasy IV b , wychowanie fizyczne, SKS

 

Anna Płocharczyk

Wychowawca klasy V a, język polski

 1.  

Magdalena Wolska

Wychowawca klasy V b, język polski, zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne

 1.  

Marta Fontańska

Wychowawca klasy VI, historia, WOS

 1.  

Paulina Bednarek

Wychowawca klasy VII, religia, WDŻwR, bibliotek

 1.  

Małgorzata Michalak

Wychowawca klasy VIII, język niemiecki

 1.  

Dariusz Studniarek

Wychowawca klasy III a G, matematyka, fizyka, szachy w klasie I SP

 1.  

Marzena Miazek

Wychowawca klasy IIIb G język polski, nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego, zajęcia rewalidacyjne

 1.  

Jacek Madany

język angielski

 1.  

Monika Dukaczewska

język angielski

 1.  

Józef Janik

matematyka, technika

 1.  

Agnieszka Kamieniarz

religia

 1.  

Lidia Żelazna

świetlica

 1.  

Maciej Bartosik

informatyka

 1.  

Joanna Wieczorkowska Szymańska

psycholog,

 1.  

Sławomir Trochonowicz

muzyka, zajęcia artystyczne

 1.  

Teresa Piechut

plastyka, zajęcia artystyczne

 1.  

Elżbieta Jesiotr

geografia

 1.  

Ineza Rottengruber- Krawczyk

matematyka

 1.  

Rafał Perski

wychowanie fizyczne

 1.  

Sławomir John

zwolnienie lekarskie

 1.  

Magdalena Jaskuła

urlop macierzyński