Kadra pedagogiczna

 1.  

Lucja Supera

Dyrektor szkoły

chemia

 1.  

Danuta  Mozga

Wychowawca klasy I, edukacja wczesnoszkolna,

 1.  

Halina  Majka

Wychowawca klasy II a, edukacja wczesnoszkolna, WdŻwR

 1.  

Lidia  Żelazna

Wychowawca klasy II b , edukacja wczesnoszkolna,

 1.  

Joanna  Górajska

Wychowawca klasy III a edukacja wczesnoszkolna,

 1.  

Agnieszka  Muchyńska

Wychowawca klasy III b , edukacja wczesnoszkolna, wolontariat

 1.  

Marzena  Miazek

Wychowawca klasy IV język polski, zajęcia rewalidacyjne

 1.  

Katarzyna Łukaszewicz

Wychowawca klasy V a, biologia, przyroda, język angielski

 1.  

Robert  Duda

Wychowawca klasy V b , wychowanie fizyczne, SKS

 1.  

Anna  Płocharczyk

Wychowawca klasy VI a, język polski

 

 1.  

Magdalena  Wolska

Wychowawca klasy VI b, język polski, zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne

 1.  

Magdalena  Jaskuła

Wychowawca klasy VII , język niemiecki, doradztwo zawodowe nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego,

 1.  

Monika  Dukaczewska

Wychowawca klasy VIII, język angielski

 1.  

Anna Koczywąs

 biblioteka

 1.  

Janusz Zawadzki

nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego,

zajęcia rewalidacyjne

 1.  

Dariusz  Studniarek

matematyka, fizyka, szachy

 1.  

Jacek  Madany

 język angielski

 1.  

Józef   Janik

matematyka, technika

 1.  

Agnieszka  Kamieniarz

religia

 1.  

Maciej  Bartosik

informatyka

 1.  

Joanna  Wieczorkowska Szymańska

psycholog,

 1.  

Sławomir  Trochonowicz

muzyka,

 1.  

Teresa  Piechut

plastyka,

 1.  

Elżbieta  Jesiotr

geografia

 1.  

Rozalia Kosińska

historia, WOS

 1.  

Rafał Perski

wychowanie fizyczne

 1.  

Marta  Fontańska

urlop macierzyński

 1.  

Paulina  Bednarek

urlop macierzyński