Kadra pedagogiczna

Rok szkolny 2021/2022

 

 1.  

Lucja Supera

Dyrektor szkoły

chemia

 1.  

Lidia  Żelazna

Wychowawca klasy I , edukacja  wczesnoszkolna,

 1.  

Agnieszka  Muchyńska

Wychowawca klasy II , edukacja wczesnoszkolna,

 1.  

Danuta  Mozga

Wychowawca klasy III, edukacja wczesnoszkolna,

 1.  

Robert  Duda

Wychowawca klasy IV a , wychowanie fizyczne, SKS

 1.  

Paulina  Bednarek

Wychowawca klasy IV b, biblioteka, religia,  WdŻwR

 1.  

Dariusz  Studniarek

Wychowawca klasy V a, matematyka, fizyka, szachy

 1.  

Jacek  Madany

Wychowawca klasy Vb, język angielski

 1.  

Marzena  Miazek

Wychowawca klasy VI język polski,

 1.  

Katarzyna Łukaszewicz

Wychowawca klasy VII a, biologia, przyroda,

język angielski

 1.  

Magdalena  Jaskuła

Wychowawca klasy VII b , język niemiecki, doradztwo zawodowe, nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego,

 1.  

Marta  Fontańska

Wychowawca klasy VIII a, historia, WOS, EDB

 1.  

Magdalena  Wolska

Wychowawca klasy VIII b, język polski, zajęcia logopedyczne

 1.  

Agnieszka  Kamieniarz

religia

 1.  

Joanna  Górajska

wychowanie fizyczne ,wychowawca świetlicy

 1.  

Maciej  Bartosik

informatyka

 1.  

Sławomir  Trochonowicz

muzyka,

 1.  

Teresa  Piechut

plastyka,

 1.  

Elżbieta  Jesiotr

geografia

 1.  

Janusz Zawadzki

technika, nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego, zajęcia rewalidacyjne

 1.  

Bogaczewicz Anna

psycholog,

 1.  

Józef Janik

matematyka

 1.  

Tomasz Gałęziewski

j. angielski

 1.  

Anna Klepaczko

nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego,  zajęcia rewalidacyjne

 1.  

Monika  Dukaczewska

Urlop macierzyński