Kadra pedagogiczna

Rok szkolny 2020/2021

 1.  

Lucja Supera

Dyrektor szkoły
chemia

 1.  

Agnieszka  Muchyńska

Wychowawca klasy I , edukacja wczesnoszkolna, wolontariat

 1.  

Danuta  Mozga

Wychowawca klasy II, edukacja wczesnoszkolna,

 1.  

Halina  Majka

Wychowawca klasy III a, edukacja wczesnoszkolna,

 1.  

Lidia  Żelazna

Wychowawca klasy III b , edukacja  wczesnoszkolna,

 1.  

Dariusz  Studniarek

Wychowawca klasy IV a, matematyka, fizyka, szachy

 1.  

Jacek  Madany

Wychowawca klasy IVb, język angielski

 1.  

Marzena  Miazek

Wychowawca klasy V język polski, zajęcia rewalidacyjne

 1.  

Katarzyna Łukaszewicz

Wychowawca klasy VI a, biologia, przyroda,
język angielski

 1.  

Robert  Duda

Wychowawca klasy VI b , wychowanie fizyczne, SKS

 1.  

Marta  Fontańska

Wychowawca klasy VII a, historia, WOS, EDB

 1.  

Magdalena  Wolska

Wychowawca klasy VII b, język polski, zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne

 1.  

Magdalena  Jaskuła

Wychowawca klasy VIII , język niemiecki, doradztwo zawodowe, nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego,

 1.  

Monika  Dukaczewska

 język angielski

 1.  

Anna  Płocharczyk

 język polski

 1.  

Agnieszka  Kamieniarz

religia

 1.  

Joanna  Górajska

wychowanie fizyczne

 1.  

Maciej  Bartosik

informatyka

 1.  

Sławomir  Trochonowicz

muzyka,

 1.  

Teresa  Piechut

plastyka,

 1.  

Elżbieta  Jesiotr

geografia

 1.  

Paulina  Bednarek

 Biblioteka, religia,  WdŻwR

 1.  

Janusz Zawadzki

Technika, nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego, zajęcia rewalidacyjne

 1.  

Bogaczewicz Anna

psycholog,

 1.  

Ineza Rottengruber- Krawczyk

matematyka

 1.  

Józef Janik

Urlop dla poratowania zdrowia