Wolontariat

Misją Hospicjum im. Anny Olszewskiej
jest służba na rzecz chorego z zaawansowaną chorobą i jego rodziny, poprzez zapewnienie pomocy medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, rehabilitacyjnej i w miarę możliwości socjalnej oraz duchowej.

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej
jest niezależną, pozarządową organizacją charytatywną powołaną do sprawowania wszechstronnej opieki nad osobami z zaawansowaną chorobą nowotworową i do udzielania pomocy Ich rodzinom w domach u Chorych.

Pomysł

 powołania w Skierniewicach hospicjum domowego powstał w 1999r.Inicjatorem konferencji był ówczesny dyrektor Oddziału Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych w Skierniewicach p. Zbigniew Figat.W dniu 20 października 1999r. dokonano rejestracji Stowarzyszenia Hospicjum w Sądzie Okręgowym w Skierniewicach oraz nadano mu statut.

anna_olszewska  Anna Olszewska

Patronką Stowarzyszenia jest pielęgniarka urodzona w 1916 roku, zmarła 10 września 1992 roku. Siostra Hania, bo tak zwracano się do niej, uhonorowana została tytułem "Honorowego Obywatela Miasta Skierniewice", "Złotym Krzyżem Zasługi", "Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski", Medalem 40-Lecia Polski Ludowej, tytułem "Zasłużony Dla Zdrowia Narodu". Anna Olszewska niosła bezinteresowną pomoc przez wiele lat, chorym, samotnym umierającym. 
Tak oto wspomina Annę Olszewską wiceprezes Stowarzyszenia Hospicjum Anna Kleszowska "Była nie tylko bardzo dobrą pielęgniarką szpitalną, ale była też prekursorką pielęgniarstwa rodzinnego. Znała niemal wszystkie rodziny w mieście, zwłaszcza te w których byli chorzy, biedni, potrzebujący pomocy."