Wolontariat

2021-wolontariat-logo

Szkolny Klub Wolontariatu
przy ZSO w Godzianowie

„Nikt nie zrobi wszystkiego,
ale każdy może zrobić coś”

Pod takim hasłem startuje Szkolny Klub Wolontariatu w roku szkolnym 2021/2022.  Nasze działania cechuje chęć pomocy najbardziej potrzebującym oraz reagowanie na potrzeby środowiska lokalnego i szkolnego. Uczestniczymy także w ogólnopolskich akcjach charytatywnych.

Co wyróżnia naszych wolontariuszy?

 • Motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • umiejętność gospodarowania czasem,
 • optymizm i chęć do działania,
 • odwaga, empatia i otwartość,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
 • umiejętność działania zespołowego,
 • kultura osobista.

Jakie są nasze cele?

 • Niesienie pomocy potrzebującym,
 • czerpanie zadowolenia i satysfakcji z niesienia pomocy innym,
 • integracja uczniów z różnych zespołów klasowych,
 • pokazanie innym, jak można spędzić pożytecznie wolny czas,
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,
 • wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariackim oraz wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza:

 • Każdy uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum w Godzianowie może zostać wolontariuszem.
 • Wolontariusz niesie pomoc bezinteresownie i bezpłatnie.
 • Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie, sumiennie i uczciwie.
 • Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.
 • Wolontariusze pracują w zespole i pomagają sobie wzajemnie.
 • Niestosowanie się do regulaminu spowoduje skreślenie ucznia z listy klubu.

Działania Szkolnego Klubu Wolontariatu obejmują:

Teren szkoły:

 • Pomoc w odrabianiu lekcji, nauce uczniom słabym;
 • Czytanie książek młodszym dzieciom;
 • Akcje charytatywne;
 • Konkursy o tematyce wolontariatu.
 • Przedszkole w Godzianowie;
 • Schroniska dla zwierząt.

 

Działania Szkolnego Klubu Wolontariuszy w Godzianowie 
na rok szkolny 2021/2022

I. Akcja wolontariat w świetlicy:

 • Pomoc uczniom mającym problemy w nauce (cały rok szkolny w zależności od potrzeb).
 • Pomoc uczniom niepełnosprawnym w przemieszczaniu się po budynku szkolnym.

 

II. Akcja „Góra grosza” organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom.

Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

III. Akcja „Zbiórka żywności”

IV. Akcja „Nakarm PSYjaciela”:

 • Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.

V. Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”:

 • Czytanie bajek przedszkolakom i uczniom klas I-III (organizator biblioteka szkolna).

VI. Akcja „Tydzień dobrych uczynków”:

 • Zbiórka książek i gier dla dzieci ze szpitala.

VII. „Tusz do paki” – zbiórka zużytych tuszy do drukarek.

VIII „Szkolny dzień wolontariusza” zorganizowany 5 grudnia w związku ze „Światowym dniem wolontariusza”.

IX. „Całoroczna zbiórka korków”.

 

Opiekun SKW
Janusz Zawadzki