22 maj

Wycieczka do Warszawy

shot_id":135373408,"burst_shot_index":4}

W dniu 22 maja 2019r. klasa ósma  i trzecie  gimnazjalne pojechały  na wycieczkę do Warszawy wraz z opiekunami – M. Miazek, H. Majką i D. Studniarkiem.

W programie wycieczki było przewidziane zwiedzanie:

  1. Powązek – Stare Powązki i Cmentarz Wojskowy na Powązkach;
  2. Muzeum Powstania Warszawskiego;
  3. Starówki Warszawskiej;
  4. Muzeum Świat Iluzji.

Na Starych Powązkach obejrzeliśmy groby wielu wybitnych artystów , pisarzy, aktorów i działaczy ze świata polityki i kultury z lat minionych, ale i współczesnych, m.in. Danuty Szaflarskiej (aktorka), Marii Dąbrowskiej (pisarka), Zbigniewa Herberta (poeta) a także Jerzego Waldorffa, który  zainicjował dziś powszechnie znaną akcję zbiórki na renowację zniszczonych grobów na Powązkach odbywającej się w Dzień Wszystkich Świętych.

Ze współczesnych artystów można wymienić Irenę Jarocką, Czesława Niemena czy Korę.

W Muzeum Powstania Warszawskiego mieliśmy możliwość uświadomić  sobie, jak heroicznym czynem naszego narodu  było powstanie warszawskie.

Przewodnik uświadomił nam, że jesteśmy  ostatnim pokoleniem, które osobiście może porozmawiać i spotkać się ze świadkami tych strasznych dni dla Warszawy i całego kraju.

Mieliśmy możliwość  na przykład wykonać telefon do powstańca, wsiąść na motor, jakim jeżdżono w czasie powstania po ulicach Warszawy.

Po spacerze po Starym Mieście poszliśmy do Muzeum Świata  Iluzji, w którym udaliśmy się w zaskakującą wyprawę w świat iluzji optycznych.

Marzena Miazek, Halina Majka i Dariusz Studniarek  

zdjęcie z Muzeum Powstania Warszawskiego 2 zdjęcie z Muzeum Powstania Warszawskiego zdjęcie z Muzeum Świat Iluzji