01 lip

„Co dalej ze mną? – pyta woda”

woda-projekt-small-2019wfosigw

Edukacja ekologiczna w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie
Całkowity koszt zadania: 15 425,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 13 425,00 zł
W ramach realizowanego projektu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi   pt: „Co dalej ze mną? – pyta woda” uczniowie  uczestniczyli w różnych przedsięwzięciach z zakresu edukacji ekologicznej.

W marcu uczniowie z klas IIa i II b oraz III ze Szkoły Podstawowej w Godzianowie pojechały na wycieczkę do Tomaszowa Mazowieckiego i Spały. Zwiedziły rezerwat przyrody „Niebieskie Źródła”, położony w dolinie Pilicy, na prawym brzegu rzeki. Główny kompleks wodonośny stanowią spękane wapienie jurajskie, z których wytryska woda przybierająca niebiesko-błękitno-zieloną barwę. Barwa wody w basenach źródliskowych jest efektem działań rozproszonego światła słonecznego. Zmiana odcieni barwy wody uzależniona jest od stanu pogody, stopnia nasłonecznienia bądź zachmurzenia. Dodatkowo uroku wywierzysku nadają pulsujące gejzery z piasku podrzucanego przez źródlaną wodę. Następnie uczniowie zwiedzili skansen rzeki Pilicy zabytkowy most na rzece oraz groty w Nagórzycach. W trakcie spaceru po Spale obejrzeli pomnik żubra, pomnik poświęcony prezydentowi Mościckiemu i zabytkowy kościółek modrzewiowy. Wycieczka była atrakcyjna dla uczniów. Dzieci po wycieczce uświadomiły sobie jak ważna jest woda do życia całego ekosystemu.

Uczniowie klasy VI i VII zwiedziły oczyszczalnię ścieków w Brzezinach. Na wycieczce zapoznali się z procesem oczyszczania ścieków i zobaczyli jak działają następujące urządzenia: urządzenie oczyszczania mechanicznego, poprzedzone kratą zgrubną: sito obrotowe z praską do skratek zintegrowane z piaskownikiem poziomym ze skośnym przenośnikiem ślimakowym odwadniającym piasek, punkt zlewny ścieków dowożonych z automatyczną rejestracją ilości dowożonych ścieków, zbiornik wyrównawczo – retencyjny do przejęcia wód deszczowych prowadzonych częścią kanalizacji ogólnospławnej, umożliwiający zmagazynowanie i skierowanie do układu oczyszczania nadmiaru ścieków podczas intensywnych opadów lub roztopów, reaktor biologiczny ze złożem fluidalnym, komorę rozdziału przed osadnikami wtórnymi oraz osadniki wtórne. Poznali dokładnie proces oczyszczania ścieków i zobaczyli jak z brudnej i brzydko pachnącej wody po oczyszczaniu mechanicznym, biologicznym i fizycznym otrzymujemy wodę, która może zasilić naturalne zbiorniki wodne. W dniu 8 maja grupa uczniów klas piątych  naszej szkoły udała się na wycieczkę do Nadleśnictwa Skierniewice. Pogoda sprzyjała leśnym wycieczkom. Podczas wędrówki ścieżką edukacyjną uczniowie mogli się dowiedzieć w jaki sposób można zmierzyć wiek drzewa, co to są pułapki feromonowe, ile puszczyków mieszka w Zwierzyńcu oraz dlaczego niektóre mrówki mają skrzydła i czy w lesie potrzebna jest woda. Klasy piąte i czwarte w ramach zadania wybrały się na wycieczkę trzydniową pt. „Naturalne zbiorniki wody – Kraina Wielkich Jezior Mazurskich  -Wigierski Park Narodowy i największe obszary bagienne na rzece Biebrzy – Bieszczadzki Park Narodowy” W jednej wycieczce aby zminimalizować koszty transportu wybraliśmy do zwiedzenia  zgodnie z naszym tematem przewodnim dwa parki. Uczniowie poznali dwa  różne naturalne zbiorniki wodne. Odbyli w każdym z parków zajęcia edukacyjne (terenowe i laboratoryjne) . W Biebrzańskim Park Narodowy zajęcia terenowo – laboratoryjne nosiły tytuł „Wody rzeki Biebrzy” . Natomiast w Wigierskim Park Narodowy w Muzeum WPN odbyły się lekcje „Badanie właściwości fizyko- chemicznych wody jeziora Wigry” oraz w Ośrodku Edukacji Środowiskowej w Wigrach zajęcia edukacyjne pt.„Laboratorium Hydrobiologa”  i „Życie w kropli wody”. Uczestnikom wyjazd bardzo się podobał, niektórzy wielkie naturalne zbiorki wodne widzieli pierwszy raz. Odbyły się warsztaty  i projekty podczas których omawiane były zagadnienia: ,,Co to znaczy oszczędzać wodę?” – Obserwuje i rozróżnia stany skupienia wody, bada doświadczalnie zjawiska: parowania, skraplania, topnienia i zamarzania, zajęcia laboratoryjne – ,,Jestem małą kropelką wody” – Poznają sposoby oczyszczania wody podczas filtrowania, a także zdolność jej do samooczyszczania, „Kto oddycha pod wodą” – Poznają zwierzęta żyjące w wodzie, łańcuchy pokarmowe w wodzie i łańcuchy wodno-lądowe, „Daleko od wody” – poznają Zycie ludzi, którzy nie mają dostępu do czystej wody pitnej. Zinterpretują hasło Polskiej Akcji Humanitarnej „Wodę szanuje ten, kto musi ją do domu przynieść i ją z domu wynieść”.  Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, wynieśli z nich wiele ciekawych i cennych informacji, a najważniejsza to taka, że należy szanować wodę. Na podsumowanie czyli na Dzień Ziemi przygotowaliśmy w ramach projektu wiele ciekawych atrakcji: przedstawienie Koła Teatralnego pod kierownictwem p. Danuty Mozgi pod tytuł: „Jak smakuje woda”. Przedstawienie projektów multimedialnych klas VII i VIII SP oraz klas III Gimnazjum przygotowanych pod kierunkiem p. Darek Studniarka – przygotowano 5 prezentacji pt „Kuchnia jako laboratorium – jak i do czego wykorzystujemy wodę w kuchni”. Każda prezentacja miała taki sam temat, ale każda była przygotowana inaczej i niosła inne przesłanie.  Na koniec odbył się Quiz przyrodniczy dla klas VII i VIII SP oraz  rozdanie nagród w konkursach przyrodniczych:  konkurs plastyczny „Znaczek przypominaczek”, konkurs wiedzy na temat oszczędnego gospodarowania wodą w domu i w pracy”, konkurs fotograficzny „Woda cenniejsza niż złoto” oraz konkurs plastyczny „Na ratunek Ziemi”. Nagrody zakupiono w ramach projektu i każdy uczestnik otrzymał również małe zielone drzewko do wsadzenia przy swoim domu.