24 wrz

Kolejny rok szkolny z programem ,,Szkoła z witaminką”

szkoła-z-witaminka-2019-2020

Rozpoczynamy kolejny rok szkolny z programem ,,Szkoła z witaminką” .Programem  zostanie objętych 118 uczniów naszej szkoły z klas I-V.

W ramach programu uczniowie będą:

  • spożywali mleko i jego przetwory oraz owoce i warzywa;
  • pogłębiali swoją wiedzę na temat wartości odżywczych tych produktów;
  • zdobywali wiedzę na temat gospodarstw ekologicznych;
  • odbywali wycieczki do nowoczesnych gospodarstw ogrodniczych , sadowniczych i hodowlanych;
  • przygotowywali posiłki zawierające w swoim składzie warzywa, owoce oraz inne produkty najbardziej wartościowe pod względem odżywczym;
  • prowadzili akcje propagujące oszczędzanie żywności.

Koordynatorem programu w naszej szkole jest pani Halina Majka.