24 sty

Szkoła Promująca Zdrowie

logo_szkola_promujaca_zdrowie

Na bieżący rok szkolny 2019/2020 zespół  w składzie: Rafał Perski,  Robert Duda, Halina Majka zrealizował  następujące zadania :

Na początku roku szkolnego został powołany przez Panią dyrektor Lucję Superę szkolny koordynator ds. promocji zdrowia Rafał Perski-nauczyciel wychowania fizycznego. Następnie został powołany zespół promocji zdrowia w składzie: Rafał Perski, Robert Duda, Halina Majka. Szkolny zespół promocji zdrowia przeprowadził diagnozę stanu wyjściowego mającą na celu sformułowanie problemów priorytetowych. Po analizie wyników ankiet przez zespół został wybrany następujący  problem priorytetowy: W niewystarczającym stopniu realizowana jest edukacja zdrowotna, uczniowie w niewystarczającym stopniu maja wpływ na wybór tematów z zakresu edukacji zdrowotnej, które ich interesują. Została nawiązana współpraca z pielęgniarką oraz rodzicami wybranych uczniów. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zostało przeprowadzone szkolenie dotyczące edukacji zdrowotnej przez dr n. hum. Magdalenę Woynarowską–Sołdan. Działania zespołu promocji zdrowia w najbliższym czasie to ustalenie przyczyn istnienia  takiego problemu w naszej szkole,  poszukiwanie rozwiązań dla usunięcia przyczyn problemu priorytetowego oraz skuteczne jego eliminowanie. W tym celu zespół zaplanował min. przeprowadzenie wykładu dotyczącego edukacji zdrowotnej dla uczniów  podczas Szkolnego Dnia Profilaktyki. Uczniowie cyklicznie są angażowani w prowadzenie gazetki szkolnej i na swojej tablicy mają wpływ na wybór tego, co chcą tam umieścić. 
 

 

Koordynator Rafał Perski