29 sie

Organizacja roku szkolnego 2020/21

org-nowego-roku-2020-21Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie!
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 będzie miało formę krótkich spotkań z wychowawcami w klasach.

Harmonogram spotkań 

 • Uczniów klas I, z jednym rodzicem, zapraszamy na godz. 9.00 do soli lekcyjnej  GCKSiB.
 • Uczniów klas II, z jednym rodzicem, zapraszamy na godz. 10.00 do sali lekcyjnej w   GCKSiB. 
 • Uczniów klasy IIIa, IIIb zapraszamy na godz. 10:00  
 • Uczniów klas IVa, IVb, V, VIa, zapraszamy na godz. 11:00,
 • Uczniów klas VIb, VIIIa, VIIIb, VIII zapraszamy na godz. 12:00

Spotkania odbędą się z wychowawcami w salach lekcyjnych według zamieszczonego na drzwiach szkoły harmonogramu.

 • Uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach, odkażają ręce w budynku szkoły, a na spotkaniu z wychowawcą zostaną zapoznani nie tylko z planem lekcji, ale i zasadami obowiązującymi na lekcjach i przerwach.
 • Proszę zapoznać się z wytycznymi dla uczniów i rodziców sformułowanymi przez MZ, MEN i GIS – rozwieją one wątpliwości dotyczące podstawowych zasad obowiązujących w szkole, które nie tylko dotyczą dzieci, nauczycieli i personelu, ale też Rodziców.

NAJWAŻNIEJSZE ZALECENIA 

 • Do szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie.
 • Dojeżdżających uczniów obowiązuje noszenie maseczek w autobusie szkolnym.
 • Rodzice przyprowadzający uczniów pozostawiają ich 
 • w wyznaczonym miejscu.
 • Uczniowie dezynfekują ręce zgodnie z zasadami  BHP.
 • Na świetlicy przebywają uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym.
 • Uczniowie z poszczególnych klas korzystają 
 • z wyznaczonych szatni.
 • Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych przyborów 
 • i podręczników.
 • Rodzice zobowiązani są do stałego kontaktu ze szkołą.
 • Na korytarzach zamieszczone są instrukcje, dotyczące bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły.

Przydział klas na rozpoczęcie roku szkolnego

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Sala /budynek
A lub B

Godzina

 1.  

Agnieszka  Muchyńska

Wychowawca klasy I

Klasa GCKiB

9:00

 1.  

Danuta  Mozga

Wychowawca klasy II

Klasa GCKiB

10:00

 1.  

Halina  Majka

Wychowawca klasy III a

101 A

10:00

 1.  

Lidia  Żelazna

Wychowawca klasy III b  

102 A

10:00

 1.  

Dariusz  Studniarek

Wychowawca klasy IV a

10 B

11:00

 1.  

Jacek Madany

Wychowawca klasy IV b

112A

11:00

 1.  

Marzena  Miazek

Wychowawca klasy V

1  B

11:00

 1.  

Katarzyna Łukaszewicz

Wychowawca klasy VI a

111 A

11:00

 1.  

Robert  Duda

Wychowawca klasy VI b

6 B

12:00

 1.  

Marta  Fontańska

Wychowawca klasy VII a

11 B

12:00

 1.  

Magdalena  Wolska

Wychowawca klasy VII b

5 B

12:00

 1.  

Magdalena  Jaskuła

Wychowawca klasy VIII

9 B

12:00

Bezpieczny_powrót_do_szkoły_-_uczniowie-1-smallBezpieczny_powrót_do_szkoły_-_rodzice-1-small

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.