14 wrz

„Ogród zmysłów” – efekt ekologiczny osiągnięty

ogrod-zmyslow-2020

„Ogród zmysłów” został utworzony po obydwu stronach chodnika prowadzącego do szkoły.  Po stronie prawej urządzono ścieżkę dydaktyczną, pokazująca piękno i osobowość roślin odbieranych zmysłami człowieka.

Przy budynku szkoły jest główna aleja, a  od niej odchodzą 2 poprzeczne. Przy każdej alejce  urządzono poszczególne „Działki  – ogrody”, w rogu została umieszczona wiata dydaktyczna, przy każdej alejce umieszczone są po 2 ławki. Pierwsza alejka to „Ogród smaku”, tu zostały posadzone rośliny, które będą owocować : truskawki, poziomki, maliny, jeżyny bezkolcowe, porzeczka biała, porzeczka czarna, porzeczka czerwona. Druga alejka to „Ogród węchu” – tu zostały posadzone rośliny pachnące, rośliny miododajne i rośliny o pachnących kwiatach: konwalia majowa, róże, hiacynty, fiołki, narcyzy białe, żonkile i tulipany. Przy tej alejce zostały zamontowane dwa ule dydaktyczne. W trzeciej alejce jest ”Ogród wzroku”, tu znajdą swoje miejsce  rośliny o kolorowych liściach i kwiatach: kostrzewa sina, barwinek, funkia, jeżówka biała, kosaciec żółty, macierzanka cytrynowa, płomyk szydlasty biało kwitnący, rozchodnik biały, żywokost lekarski, forsycja, kalina karłowata oraz azalie. W ostatniej jest „Ogród dotyku”, tu znajdą się rośliny charakterystyczne w dotyku owsica spłaszczona, turzyca wyniosła, drżączka średnia, goździk kłujący, żurawka, wilczomlecz złocisty, berberys żółty i czerwony oraz bukszpan. W wiacie dydaktycznej zostały zamontowane 2 drewniane stoły i cztery drewniane ławki.  Obok alejek są kosze na śmieci. Alejki zostały wytyczone betonowymi krawężnikami, a środek alejki wysypany żwirem.  Teren gdzie były sadzone rośliny został rekultywowany, nawieziona została ziemia, położona geowłóknina i posypana kora. Tabliczki z nazwami krzewów ozdobione przez uczniów .Po drugiej stronie zostały posadzone w rzędach drzewa i krzewy,  pierwszy rząd to drzewa iglaste: sosna pospolita, świerk biały, świerk kłujący, jodła, modrzew europejski, drugi to krzewy/ drzewa miododajne: lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, robinia akacjowa, śliwa domowa, berberys czerwony, dereń biały, czeremcha zwyczajna, trzeci rząd to krzewy iglaste :cis pospolity, jałowiec pospolity, sosna górska, a czwarty  to drzewa liściaste: brzoza brodawkowata, buk pospolity, jarząb pospolity, klon czerwony, lipa drobnolistna. Przy każdym rzędzie jest umieszczona tablica dydaktyczna, informująca o  gatunkach posadzonych (ich nazwy polskie i łacińskie, krótka charakterystyka każdego gatunku).  Na środku jest ścieżka zrobiona z  betonowych krawężników i wysypana żwirem. Przed nasadzeniem drzew został zrekultywowana gleba, oczyszczona z trawy i chwastów. Po zasadzeniu drzew w tej części ogrodu została zasiana trawa.  Tablica informacyjna została zamieszczona przy ogrodzeniu. Przed wykonaniem „Ogrodu zmysłów” teren szkoły został ogrodzony. Otwarcie pracowni ekologicznej pod chmurną pt.” Ogród Zmysłów” nastąpiło 14  października 2019r.

Wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony roślin i zwierząt) i świadomości ekologicznej oraz wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie. Uczniowie wyczuleni zostali na piękno otaczającej przyrody i nauczyli się  o nią dbać, 
a zwłaszcza o roślin zielone, które są naszym skarbem. Zostali zmotywowani  do podejmowania konkretnych działań proekologicznych w najbliższym otoczeniu, zmotywowani do ochrony środowiska – przyświecało temu hasło „Ratujmy pszczoły”. Do tego zadania przydawały się ule dydaktyczne. W ramach edukacji ekologicznej główny nacisk został położony na praktyczne działania.  Podniesiona została świadomość ekologiczna wśród uczniów oraz rodziców. W projekcie uczestniczyli wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie tj. 205 uczniów oraz ich rodzice. W projekt zostali zaangażowani wszyscy nauczyciele, przygotowywali regulaminy konkursów, pracowali w jury, brali czynny udział w akcjach ekologicznych i happeningu. Odbył się konkurs  „Tam gdzie szumi….”, uczniowie klasy VII  przygotowali prezentację multimedialną „Najpiękniejsze miejsce w Ogrodzie zmysłów”. Uczniowie opiekowali się roślinami, pielili grządki, podlewali rośliny. Pod wiatą odbywały się zajęcia teoretyczno – praktyczne, na stołach uczniowie rozkładali karty pracy, a okazy do opisywania mieli obok siebie.   W części „Ogród smaku” zostały zasadzone truskawki, poziomki, maliny i jeżyny, więc uczniowie, którzy wrócili po wznowieniu działań do szkoły mogli spróbować owoców wyhodowanych w naszym „Ogrodzie zmysłów”. Już od początku roku szkolnego piękne nowo nasadzone rośliny przyciągały wzrok i uwagę przechodniów. Kilka alejek różnorodnych i pięknie pachnących roślin to atrakcja nie tylko dla owadów ale również dla dzieci z naszej szkoły. Podziwiają one zapach, kolory a nawet… smaki przyszkolnego ogródka – wszak to Ogród Zmysłów! Dzięki swoim walorom stał się niewątpliwie ulubionym miejscem dla uczniów naszej szkoły. Zamontowana została altana ze stołami i ławkami, pod którą odbywają się lekcje przyrody. Dużym zainteresowaniem cieszą się też ule dydaktyczne, każdy uczeń może zobaczyć jak zbudowany jest ul i jaki jest podział w nim obowiązków. Ogród zmysłów składa się z „Ogrodu smaku”, „Ogrodu węchu”, „ Ogrodu wzroku” i „Ogrodu dotyku”. Zamontowane zostały też tablice informacyjne o posadzonych gatunkach krzewów i drzew, utworzono aleję drzew iglastych, drzew miododajnych, krzewów iglastych i drzew liściastych.

PREZENTACJA – Utworzenie punktu dydaktycznego: "Ogród zmysłów"