15 gru

Program „Aktywna tablica”

Drukowanie

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie  otrzymał dofinansowanie w II edycji Rządowego Programu „Aktywna tablica”

Szkoła otrzymała już wsparcie finansowe w 2017r. ( w I edycji programu).  W tej edycji mogliśmy ubiegać się o dofinansowanie zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej. Szkoła zakupiła 6 laptopów za kwotę 13 200 zł, z czego dofinansowanie z programu wyniosło 10 560 zł. Laptopy będą służyły uczniom i nauczycielom w czasie pracy zdalnej i stacjonarnej.