02 lut

Mój las

FC000000000Dzieci z klas I – III brały  udział w konkursie LOP-u ,,Mój las’’.

W tym roku tematem przewodnim był temat ,,Jestem opiekunem lasu’’. Dzieci z koła ,,Mali odkrywcy ‘’z klasy II odbyły wcześniej wycieczkę do lasu i zastanawiały się patrząc na las , co mogą zrobić , aby zostać opiekunem lasu. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że należy zadbać o czystość lasu i pozbierać śmieci.

Następnie przystąpiły do wykonania prac plastycznych, które zostały dostarczone do ZARZĄDU LOP OKRĘGU W SKIERNIEWICACH.

Danuta Mozga

FC000000000 FC110111011