20 lis

Godzianowski Bieg Niepodległości – „Białoczerwoni na start”

charset=InvalidCharsetIdW dniu 11 listopada 2022 na Gminnym Stadionie Sportowym w Godzianowie odbył się Godzianowski Bieg Niepodległości, który upamiętnił 104-tą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Nasza szkoła była reprezentowana przez liczną grupę zawodników. Uczestnicy mieli do pokonania dystans 800 metrów. Godzianowski

Bieg Niepodległości miał charakter symboliczny, uczczenie 104-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy biegu to dzieci, młodzież i dorośli w tym także Wójt Gminy Godzianów Andrzej Mozga, Panie Dyrektor Lucja Supera i Anna Mozga. Wszyscy uczestnicy przed biegiem odśpiewali hymn polski. Pogoda sprzyjała biegaczom, pobiegło łącznie 76 uczestników. Podczas biegu nie prowadzono klasyfikacji. Organizatorami biegu byli Gminne Centrum Kultury, Sportu i Biblioteka i Zespół Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie. W nagrodę wszyscy biegacze otrzymali dyplomy oraz słodycze. Nagrody wręczyły Panie Dyrektor Anna Mozga i Lucja Supera.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za uczczenie 104-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości!