15 lut

Projekt Erasmus+ “Seeds of change”.

2024-sloweniaErasmus+
Partnerstwo ze Słowenią i Cyprem
Projekt: “Seeds of change”/ “Ziarna zmiany”

Wraz z początkiem stycznia 2024 rozpoczęliśmy realizację w naszej szkole projektu Erasmus+ “Seeds of change”. Nasza szkoła partnerska OŠ Kungota ze Słowenii złożyła w październiku 2023 wniosek o przyznanie grantu w konkursie wniosków o partnerstwo międzynarodowe i jako jedyna w swoim kraju otrzymała akceptację. Wspólnie ze szkołą słoweńską współpracujemy ze szkołą z Cypru.

Tematem naszego międzynarodowego partnerstwa są: ochrona środowiska w trzech krajach uczestniczących, zmiany klimatyczne, przeciwdziałanie ich skutkom. Oprócz tego ważne są także postawy, emocje, wewnętrzne potrzeby uczniów, którzy muszą odnaleźć się i stawić czoło tym wszystkim zmianom na świecie.

Do pierwszego roboczego spotkania dojdzie już niebawem w formie online. Natomiast w czerwcu przyjadą do nas uczniowie i nauczyciele ze Słowenii i Cypru, aby wspólnie wykonać zadania projektowe.

Warto podzielić się kilkoma ważnymi i ciekawymi informacjami dotyczącymi tego, jakie korzyści może dać uczniom udział w Erasmusie, jakie są zalety programu oraz jakie rezultaty uda się wypracować podczas realizacji projektu.

  • Wyjazdy do krajów partnerskich.
  • Kształtowanie pozytywnych postaw.
  • Doświadczenia międzykulturowe.
  • Doskonalenie kompetencji językowych.
  • Doskonalenie kompetencji informatycznych.
  • Rozwój kompetencji kluczowych.

2024-erasmus