Dla rodziców

Rok szkolny 2018/2019

Spotkania z rodzicami

  1.  

Spotkanie z rodzicami uczniów

ZSO (ogólne z dyrektorem

i wychowawcami)

13 września 2018r. (czwartek)

godz. 1700- spotkanie ogólne
z dyrektorem

godz. 1730- spotkanie z wychowawcami
i nauczycielami Szkoły Podst. oraz Gimnazjum

  1.  

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami w połowie I półrocze.

14 listopada2018r. (środa) godz.1700

spotkanie z wychowawcami i rozmowy indywidualne z nauczycielami Szkoły Podst. oraz Gimnazjum

  1.  

Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2018/2019

do 19 grudnia 2018r.

  1.  

Spotkania z rodzicami w ZSO- osiągnięcia uczniów za I półrocze 2018/2019

23 stycznia2019r. (środa)

godz. 1700- spotkanie ogólne z dyrektorem

godz. 1730- spotkanie z wychowawcami
i rozmowy indywidualne z nauczycielami
Szkoły Podst. oraz Gimnazjum

  1.  

Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2018/2019

do 15 maja 2019r.

  1.  

Spotkanie wychowawców i nauczycieli

z rodzicami w II półroczu 2018/2019

(w tym przekazanie informacji
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2018/2019)

15 maja 2019r. (środa)

godz. 1700- spotkanie ogólne z dyrektorem

godz. 1730- spotkanie z wychowawcami
i rozmowy indywidualne z nauczycielami Szkoły Podst. oraz Gimnazjum

Poprzednie lata

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Klasa I

 

Szkolny wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

obowiązujący w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie

Klasa 1 Szkoły Podstawowej Klasa 6 Szkoły Podstawowej
Klasa 2 Szkoły Podstawowej Klasa 1 Gimnazjum
Klasa 3 Szkoły Podstawowej Klasa 2 Gimnazjum
Klasa 4 Szkoły Podstawowej Klasa 3 Gimnazjum
Klasa 5 Szkoły Podstawowej  

 

Szkolny wykaz programów nauczania na lata: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

obowiązujących w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie

Szkoła Podstawowa Gimnazjum