Dla rodziców

Rok szkolny 2019/2020
Spotkania z rodzicami

  1.  

Spotkanie  z rodzicami uczniów

ZSO (ogólne z dyrektorem

i wychowawcami)

12 września 2019r. (czwartek)

godz. 1700- spotkanie ogólne
z dyrektorem

godz. 1730- spotkanie z wychowawcami
i nauczycielami

  1.  

Spotkanie wychowawców i nauczycieli  z rodzicami w połowie I półrocze.

14 listopada2019r. (czwartek) godz.1700

 spotkanie z wychowawcami i rozmowy indywidualne z nauczycielami

 

  1.  

Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2019/2020

do 19 grudnia 2019r.

  1.  

Spotkania z rodzicami  w ZSO- osiągnięcia uczniów za I półrocze 2019/2020

30 stycznia2020r. (czwartek)

godz. 1700- spotkanie ogólne
z dyrektorem

godz. 1730- spotkanie z wychowawcami
i rozmowy indywidualne z nauczycielami

  1.  

Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2019/2020

do 25 maja 2020r.

  1.  

Spotkanie wychowawców i nauczycieli

 z rodzicami w  II półroczu 2019/2020

(w tym przekazanie informacji
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2019/2020)

26 maja 2020r. (wtorek) 

godz. 1700- spotkanie ogólne z dyrektorem- Dzień Matki przedstawienie

godz. 1730- spotkanie z wychowawcami
i rozmowy indywidualne z nauczycielami

 

Poprzednie lata

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Klasa I

 

Szkolny wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

obowiązujący w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie

Klasa 1 Szkoły Podstawowej Klasa 6 Szkoły Podstawowej
Klasa 2 Szkoły Podstawowej Klasa 1 Gimnazjum
Klasa 3 Szkoły Podstawowej Klasa 2 Gimnazjum
Klasa 4 Szkoły Podstawowej Klasa 3 Gimnazjum
Klasa 5 Szkoły Podstawowej  

 

Szkolny wykaz programów nauczania na lata: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

obowiązujących w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie

Szkoła Podstawowa Gimnazjum