Dzienny plan pracy

DZIENNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
 

7.30 – 9.00 
 • Dowolne gry i zabawy w kącikach zainteresowań
 • Układanie puzzli
 • Czytanie czasopism i lektur własnych
 • Rozrywki intelektualne (krzyżówki, rebusy itp.)
 • Przygotowanie do zajęć lekcyjnych
8.30 – 9.00
 • Zabawy ruchowe w sali rekreacyjnej
 • Gra w tenisa stołowego
9.00 – 12.45
 • Zajęcia wynikające z dziennego planu lekcji
 • Przygotowanie materiałów do zajęć programowych
 • Zajęcia z uczniami nie uczęszczającymi na lekcje religii i WDŻWR
 • Zastępstwa wynikające z planu zajęć
13.00 – 15.40
 • Odrabianie prac domowych
 • Rozmowy z dziećmi na dowolny temat (wg. potrzeb)
 • Pogadanki profilaktyczne
 • Gry i zabawy integracyjne
 • Gry planszowe, stolikowe, puzzle
 • Konkursy, rozgrywki sportowe
 • Zajęcia manualne, plastyczno – techniczne
 • Zabawy ruchowe w sali rekreacyjnej i na boisku szkolnym, spacery
 • Zabawy ruchowe przy muzyce (zabawy taneczne)
 • Odpoczynek i relaks
 • Oglądanie filmów, bajek
 • Zajęcia ciche.