Koła zainteresowań

Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w roku szkolnym 2018/2019

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

klasa

przedmiot

dzień 

tygodnia

godzina

 1.  

Danuta  Mozga

I

Edukacja wczesnoszkolna

Czwartek

8:15-9:00

 1.  

Joanna  Górajska

IIa

Edukacja wczesnoszkolna

Środa

8:15-9:00

 1.  

Agnieszka  Muchyńska

IIb

Edukacja wczesnoszkolna

Środa

12:00-12:45

 1.  

Halina  Majka

III

Edukacja wczesnoszkolna

Wtorek

8:15-9:00

 1.  

Magdalena  Wolska

VIII

Język polski

Środa

14:40-15:25

 1.  

Małgorzata  Michalak

III a

Języka niemiecki

Poniedziałek

8:15-9:00

13:40-14:35

 1.  

Dariusz  Studniarek

VIII

Matematyka

Poniedziałek

8:15-9:00

14:40-15:30

 1.  

Marzena  Miazek

III b

Język polski

Wtorek

13:50-14:35

 1.  

Jacek  Madany

dla chętnych

Język angielski

Środa

czwartek

7:30 – 8:15

 1.  

Monika  Dukaczewska

IV b

Języka angielski

 

12:55-13:40

 1.  

Józef   Janik

V

Matematyka

Wtorek

12:55-13:40

 1.  

Ineza Rottengruber- Krawczyk

IV a

IV b

Matematyka

Czwartek

Czwartek

13:40-14:35

14:45-15:30

13.

Anna  Płocharczyk

VI, IV a, V a

Język polski

Wtorek

8:15-9:00

Koła zainteresowań

Imię i nazwisko nauczyciela

Nazwa zajęć

Klasa

dzień

 tygodnia

godzina

Danuta Mozga

Koło teatralne

I-VII

wtorek

12:45-13:40

Robert Duda

SKS

I-III

czwartek

13:50-15:30

Zajęcia wyrównawcze i rozwijające 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Nazwa zajęć

Klasa

dzień

 tygodnia

godzina

 1.  

Agnieszka Muchyńska

Zajęcia wyrównawcze
z matematyki

II b

Środa

Poniedziałek

12:50-12:45

11:50-12:45 (co 3 tygodnie)

 1.  

Monika Dukaczewska

Klub europejski

IV b,

 IIIa G

Wg potrzeb

 

 1.  

Katarzyna Łukaszewicz

Youngster

VIII

Środa

14:45-16:15

(co 2 tygodnie)

1x w miesiącu w sobota – 4h

 1.  

Dariusz Studniarek

Zajęcia wyrównawcze
z matematyki

VII

VIII

III a G

Wtorek

lub

Czwartek

 

8:15-9:00

 

8:15-9:00

 1.  

Marta Fontańska

Przygotowanie do egzaminów
i konkursów
z historii

VIII

III a

III b

Wg potrzeb