26 sty

„Matematyka z wyrazem naj…”

mfundacja

W naszej szkole będzie realizowany projekt mFundacji działającej przy mBanku na dodatkowe zajęcia matematyczne. Jest to już 3 projekt finansowany przez mBank.

Cele projektu: rozbudzanie zainteresowań wiedzą matematyczną, mobilizowanie uczniów do samoedukacji i pogłębiania wiedzy w zakresie edukacji matematycznej i ekonomicznej, stwarzanie możliwości osiągnięcia sukcesu, rozwijanie talentów matematycznych, przygotowanie uczniów do dobrego zarządzania środkami finansowymi, doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji, analizowania i wnioskowania.

Projekt "Matematyka z wyrazem naj…" będzie się składał z 5 etapów, a hasło "naj.." dotyczy zarówno matematyki w szkole jak i w sklepie banku czy budżetu domowego. Etap 1 -test z matematyki dla wszystkich uczniów i wybraniu z każdej klasy 10 najzdolniejszych matematyków. Spotkanie z rodzicami i dziadkami uczniów, którzy włącza się w projekt i przygotują prezentację i prelekcję. Etap 2- każda klasa to jedna grupa, która będzie realizowała przy wżyciu różnych technik matematycznych i multimedialnych wybrany projekt. Uczniowie w drodze konkursu dokończą temat swoich badań matematycznych.

 

Tematy projektów: 

 

Najprostsze obliczenia matematyczne w .., 

Najzabawniejsza obliczenia matematyczne w.., 

Najmniejsze obliczenia matematyczne w .., 

Najważniejsze obliczenia matematyczne w .., 

Największe obliczenia matematyczne w ..,

Rodzice przygotują projekt: Mamy – Najważniejsze obliczenia w naszym budżecie domowym. 

Ojcowie – Najtrudniejsze Najważniejsze obliczenia w naszym budżecie domowym.

Każda grupa przy pomocy nauczycieli matematyki przygotuje swoją część. Wszyscy będą zbierać dane, analizować i przygotują prezentację. Wszytko zakończy się Festiwalem Matematyki i wycieczką do CK w Warszawie.