03 mar

Projekt ekologiczny

grafika fundusz naturalnej energii

Będziemy realizować kolejny projekt ekologiczny dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii, organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.

W dniu dzisiejszym do naszej szkoły przyszedł taki komunikat:
W imieniu Organizatora Konkursu Fundusz Naturalnej Energii, Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., chciałabym przekazać serdeczne gratulacje w związku z otrzymaniem tytułu Laureata! W tym roku na XI edycję konkursu wpłynęło aż 221 projektów o dofinansowanie – tym bardziej proszę przyjąć wyrazy uznania od Jury Konkursu w związku z napisaniem tak dobrego 
i wartościowego wniosku, który na pewno dzięki realizacji przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Głównym celem projektu jest montaż urządzeń do zbierania deszczówki 
i wykorzystanie jej do podlewania utworzonego przy szkole „Ogrodu zmysłów”.

Po analizie potrzeb szkoły zespół nauczycieli zajmujący się  edukacja ekologiczną wskazał na problem – ochrony i oszczędzania wody. Przez naszą miejscowość płynie rzeka Zwierzynka, w której w ciągu ostatnich 5 lat zmniejszyła się o połowę ilość płynącej wody. Aby nauczyć dzieci oszczędzania chcemy przy szkole zamontować urządzenia dla zbierania wody. W 2019r. został przy szkole  oddany do użytku „Ogród zmysłów” (wykonano alejki, altankę, ławki, ule dydaktyczne i posadzono około 500 roślin zielnych, bylin i drzew). Do podlewania ogrodu służy woda wodociągowa. Środki otrzymane z projektu pozwoliły by na zakup urządzeń do gromadzenia deszczówki (mamy bardzo duże połacie dachu – do szkoły dobudowana jest Hala Sportowa), deszczówka nie spływałaby chodnikami do rowów, tylko byłaby zagospodarowana. Jeżeli rodzice i uczniowie zobaczyliby, że można gromadzić deszczówkę i ja wykorzystywać zamontowaliby takie urządzenia w swoich gospodarstwach domowych. Działania te były by praktyczną nauką ochrony środowiska.
Odbiorcami projektu będzie cała społeczność szkolna (nauczyciele, uczniowie i rodzice). Grupa nauczycieli przyrodników, już zaangażowała się w przedsięwzięcie przeprowadzając audyt dotyczących potrzeb szkoły pod względem ochrony środowiska. Pracownicy gospodarczy zamontowaliby urządzenia do zbioru deszczówki. Uczniowie na lekcjach przyrody, biologii i podczas Zajęć Szkolnego Koła Ligii Ochrony Przyrody podczas pielęgnacji roślin  wykorzystywaliby deszczówkę.  Już od 5 lat w szkole odbywa się Festiwal Matematyki, gdzie każda klasa przygotowuje swój projekt matematyczny w tym roku projekt będzie dotyczył „Obliczenia matematyczne ze słowem kluczem – woda” i tak np. jedna grupa obliczy ile zgromadziliśmy deszczówki, druga zrobi symulację na ile wystarczy zgromadzonej deszczów do podlewania „Ogrodu zmysłów”.