Świetlica

Dzienny plan pracy Cele i zadania

Witajcie po wakacjach. Cieszymy się z Waszego powrotu do szkoły i świetlicy. Wspólnie powitaliśmy nowych Kolegów i Koleżanki- uczniów klasy I. Przypomnieliśmy sobie zasady obowiązujące w świetlicy, aby wspólnie spędzony czas był radosny i bezpieczny. W nowym roku  szkolnym będziecie brali udział w różnych zajęciach, konkursach i zabawach ruchowych w sali rekreacyjnej oraz na boisku szkolnym. Podczas ,,cichych” zajęć odrobicie prace domowe i przygotujecie się do kolejnych lekcji. Będziecie mieli też czas na relaks i odpoczynek. Razem zadbamy o estetyczny wygląd świetlicy.
Zapraszamy do wspólnego spędzania czasu!

Kadra świetlicy szkolnej
W roku szkolnym 2018/2019 wychowawcami świetlicy są:

  • Lidia Żelazna- wychowawca i koordynator,
  • Joanna Górajska
  • Halina Majka,
  • Danuta Mozga,
  • Agnieszka Muchyńska,
  • Teresa Piechut,
  • Joanna Wieczorkowska- Szymańska,
  • Robert Duda,
  • Sławomir Trochonowicz.

Jesień na świetlicy


Świetlica bawi, uczy i wychowuje

Nasze prace

Sala rekreacyjna

Nasza świetlica